Liidu kaugeim piir: kuidas toetab EL kosmoseprogramme? 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Kuidas rahastab EL kosmosetööstust ja kuidas kosmosetehnoloogiat kasutatakse?

EL tegevused kosmoseprogrammides.  

Parlament, nõukogu ja komisjon kiitsid 10. novembril heaks kava luua ELi kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet. Aprillis 2021 võttis parlament vastu 14,8 miljardi euro suuruse kosmoseprogrammi eelarve. Sellesse on koondatud ELi kõik kosmosega seotud tegevused ning hõlmab nii Galileod ja Copernicust kui ka kosmose olukorrast ülevaate saamise Euroopa süsteemi.


„Ambitsioonikas eelarve on ELi kosmoseprogrammi edu võti,“ ütles fraktsiooni PPE Itaalia liige Massimiliano Salini. „Navigatsioonisüsteem ja Maa seire parandavad transporditeenuste tulemuslikkust, mis on nii maailma kui ka Euroopa jaoks mitmeti kasulik.“ Näiteks osutab Galileo ööpäevaringselt operatiivteenuseid peaaegu 1,3 miljardile kasutajale. „Tõhusam liikluse korraldamine vähendab heidet ja aitab lahendada kliimamuutuste probleemi, droonide sagedasem kasutamine parandab paki- ja postiteenuseid, parem lendude jälgimine vähendab nende tühistamist ja müra.“


Kosmosetehnoloogia on hädavajalik paljude oluliste teenuste jaoks, millest eurooplased sõltuvad, ning sellel võib olla oluline roll selliste uute probleemide tulemuslikul lahendamisel nagu kliimamuutused ja piirikontroll. See võib aidata tagada ka ELis elavate inimeste ohutust. Kuid mitte ükski ELi liikmesriik ei küüni tähtedeni üksinda.

„Kosmosesektor on oluline ka ELi strateegilise autonoomia edendamiseks ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks,“ ütles Salini. „See muutub väga oluliseks olukorras, kus traditsioonilised kosmoseriigid on kogu aeg väga aktiivsed ja samal ajal lisanduvad uued osalejad, kes panevad Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime üha enam proovile.

See artikkel avaldati esimest korda 2018. aastal ning uuendati viimati 2021. aasta aprillis.