Seminar ELi andmekaitsereformist: otseülekanne teisipäeval ja kolmapäeval 

 
 
Kuidas hoida oma andmeid kindla luku taga? © BELGA_IMAGEBROKER  

Nutitelefonide ja sotsiaalmeedia ajastul on isikuandmete turvalisus muutunud eurooplaste jaoks aina olulisemaks. Andmekaitsereform on Euroopa Parlamendis hetkel töös ning sel teisipäeval ja kolmapäeval, 14.-15. mail, toimub EPs seminar, kus õigusloome võtavad tükkideks saadikud, eksperdid ja teised asjaga seotud osapooled. Seminari saab mõlemal päeval jälgida otseülekandes.


EP kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon paneb hetkel kokku oma lõplikke seisukohti andmekaitse õigusloome reformimiseks. Andmekaitsereformi üks oluline osa on ettevõtetele kehtestatav nõue, mille järgi tuleb inimestelt nende isikuandmete töötlemiseks luba küsida. Samuti peavad kodanikud omama tulevikus õigust, et nende andmed soovi korral kustutatakse ning lisaks tuleb riigiasutustel ja firmadel selgitada töötajatele oma andmekaitsepoliitikat. Viimati reformis EL andmekaitse eeskirju 1995. aasstal.


Eurobaromeetri hiljutise uuringu järgi on 70 protsenti eurooplastest mures, et firmad kuritarvitavad nende andmeid. Vaid 26 protsenti vastanutest oli seisukohal, et omavad sotsiaalmeedias avalikustatud info üle täielikku kontrolli. Veebiostlejatest olid oma andmete üle kontrolli omamises täielikult kindlad aga 18 protsenti vastanutest.


Ajakirjanikele mõeldud seminar toimub EPs teisipäeval kui kolmapäeval, otseülekande lingid asuvad paremal veerus.


Samuti viib link meie põhjalik ülevaate juurde, mis koondab andmekaitsereformiga seotud uudislood, selgitused, infograafikud ja videomaterjali. Teema arendamisel Twitteris on kasutusel #EUdataP