Selgusid Sahharovi auhinna 2015. aasta nominendid 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Laureaat kuulutatakse välja oktoobris  

Euroopa Parlamendi jagatava Sahharovi auhinna 2015. aasta nominendid tehti teatavaks 10. septembril, millele järgnes kandidaatide ametlik esitlemine väliskomisjoni, arengukomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühisistungil esmaspäeval, 28. septembril. Sahharovi auhinnaga tunnustatakse erakordseid inimesi, kes seisavad vastu sallimatusele, fanatismile ja rõhumisele. Laureaat selgub oktoobris, loe nominentide kohta lähemalt.

"Tänavused kandidaadid puudutavad mitut tundliku teemat: korruptsioon, võimu kuritarvitamine, mõtte- ja väljendusvabadus, naiste õigused. Peame kõiki neid põhjuseid vägagi oluliseks," lausus ühisistungi avamisel inimõiguste allkomisjoni asejuht Cristian Dan Preda (EPP, RO).


Toome järgmiseks ära nominendid koos nende kandidatuuri üles seadnud fraktsioonide põhjendustega.


Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 2015 nominatsioonid:


Somaalimaa aktivist Edna Adan Ismail – endine minister, kelle eesmärgiks on teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele. Ismail on omanimelise sünnitushaigla direktor ja rajaja Hargeisas, Somaalimaal.

Nominatsiooni esitas Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon.


"Põhimõtteliselt kääris Edna koos oma suguseltsiga käised üles, et muuta oma kodumaa harukordseks edulooks Aafrika sarvel. Tema püsivus ja otsustavus on märkimisväärselt edendanud naiste rolli kaasaegse Somaalimaa ühiskonnas," lausus kolme komisjoni ühisistungil saadik James Carver (EFDD, UK).


Raif Badawi – Saudi Araabia blogija, kellele mõisteti 10 aastat vangistust, 1000 piitsahoopi ja kogukas trahv islami väärtuste solvamise eest omaloodud veebisaidil Free Saudi Liberals.

Nominatsiooni esitasid sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon ning Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon.


"Ma ei suuda kujutleda, et kedagi võiks täna siin avalikult kinni siduda ja piitsutada lihtsalt selle eest, et tal on julgust väljendada oma seisukohti. Soovime Raif Badawi nominatsiooniga tunnustada kõiki, kes võitlevad maailmas väljendusvabaduse eest," põhjendas Badawi nime väljakäimist Pier Antonio Panzeri (EPP, IT).


"Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon toetab seda kandidatuuri," lisas Anna Fotyga (ECR, PL).


Tamás Meszerics (Greens, HU) märkis, et olles maailma ühes kõige repressiivsemas süsteemis blogija, on Badawi justkui sõnavabaduse eest võitlemise sümbol. "Euroopa ei saa enam vaikida, kui üksikisikud peavad seisma vastakuti piinamise või surmamõistmisega Saudi Araabias vaid selle eest, et väljendavad oma ideid."


Venezuela demokraatlik opositsiooniliikumine ja riigi poliitvangid – opositsioonijõude koondav Mesa de la Unidad Democrática on 2008. aasta valimiste eel loodud koalitsioon, mille eesmärgiks on astuda vastu Hugo Chávezi parteile.

Nominatsiooni esitasid Euroopa Rahvapartei fraktsioon ning saadikud Fernando Maura Barandiarán ja Dita Charanzová.


"Kuigi valitsus valiti Venezuelas demokraatlikult, teostab see sama valitsus hetkel totalitaarset kontrolli rahva üle. See demokraatlik liikumine on osa Venezuela demokraatlikust opositsioonist, neil on rasked ajad ja nad võitlevad oma õiguste eest," sõnas põhjenduseks Luis de Grandes Pascual (EPP, ES).


Fernando Maura Barandiarán (ALDE, ES) lisas, et Sahharovi auhinna andmine demokraatlikule opositsioonile oleks liikumisele toeks ja pakuks teatud kaitset.


Boriss Nemtsov – Venemaa füüsik, endine asepeaminister ja hilisem opositsioonipoliitik. Nemtsov mõrvati 2015. aasta veebruaris Moskvas.

Nominatsiooni esitas Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon.


"Vene kodanikuühiskonna juhtfiguur, kes tegutses demokraatliku, jõuka ja rahumeelse Venemaa nimel. Opositsiooniliidri ja kodanikuaktivistina töötas ta korruptsiooni ja võimu kuritarvitamise paljastamise nimel," kirjeldas kandidaati Urmas Paet (ALDE, ET).


Nadija Savtšenko – Ukraina sõjaväelendur ja Ülemraada liige, kuulub Ukraina delegatsiooni Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees. Savtšenko võeti vangi 18. juunil 2014 ja viidi ebaseaduslikult Venemaale, kus ta viibib senini vangistuses.

Nominatsiooni esitas Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon.


"Väljapaistev naine ja sümbol enam kui 150 Venemaa vangile, kes võeti kinni pärast Krimmi annekteerimist," lausus Anna Fotyga (ECR, PL).


Kolm vilepuhujat – Edward Snowden, Antoine Deltour ja Stéphanie Gibaud

Snowden on USA rahvusliku julgeolekuameti (NSA) endine lepinguline töötaja, kes teavitas meediat ameti laialdasest veebipõhisest jälitustegevusest. Snowden oli Sahharovi auhinna nominent ka 2013. aastal.


Deltour on endine Price Waterhouse Coopersi audiitor, kes oli nn LuxLeaksi skandaali taga, paljastades ajakirjandusele salajased maksuotsused suurfirmade ja Luksemburgi riigi vahel.


Gibaud tõi avalikkuse ette pangandusettevõtte UBS AG maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu.

Nominatsiooni esitas Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon.


"Nemad kergitasid eesriiet. Pole õiglane, et nende õigused ei ole tagatud või neil tuleb seista vastamisi vanglakaristustega," ütles Fabio De Masi (GUE/NGL, DE).


Sahharovi auhind


Sahharovi auhinda mõttevabaduse eest annab Euroopa Parlament välja igal aastal. Selle tunnustuse on alates 1988. aastast pälvinud inimõiguste ja põhivabaduste eest seisvaid üksikisikud ja organisatsioonid. Mullu sai Sahharovi auhinna vägistamisohvrite ravile pühendunud kongolasest günekoloog Denis Mukwege.


Võitja selgitamine


Sahharovi auhinna kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 40 parlamendiliiget või ühte fraktsiooni. Parlamendi väliskomisjoni ja arengukomisjoni hääletuse tulemusel jääb esitatud kandidaatidest sõelale kolm ning lõpuks valib nende hulgast laureaadi EP esimeeste konverents.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.

Kalender 
  • 28. september 2015 – nominentide ametlik esitlemine EP kolme komisjoni ühisistungil 
  • 15. oktoober 2015 – arengukomisjoni ja väliskomisjoni ühishääletusel selgub kolm finalisti 
  • 29. oktoober 2015 – EP esimeeste konverents teeb laureaadi osas otsuse  
  • 16. detsember 2015 – auhinnatseremoonia Strasbourgi täiskogul