EPs sel nädalal: Ühendkuningriigi referendum, rändekriisi maksumus 

 
 
Töönädal Brüsselis  

Euroopa Parlament on teisipäevaks kutsunud kokku erakorralise täiskogu istungi, et anda hinnang Ühendkuningriigi referendumile. Nelja parlamendikomisjoni ühisistungil on neljapäeval arutelul rändekriisi mõju eelarvetele. Ühtlasi kogunevad nädala jooksul fraktsioonid, et panna paika oma seisukohad järgmisel nädalal toimuvaks korraliseks täiskoguks.

Erakorraline täiskogu toimub teisipäeval Brüsselis, keskendudes Ühendkuningriigis toimunud referendumile ja selle tagajärgedele. Saadikute seisukohad koondab hääletusele tulev resolutsioon. Debatti saab jälgida läbi meie Storify kajastuse.


Parlamendi president Martin Schulz võtab teisipäeval osa Euroopa Ülemkogust, kus samuti on keskseks teemaks Ühendkuningriigi referendum.


Neljapäeval kogunevad ühisistungile parlamendi eelarvekomisjon, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, väliskomisjon ning arengukomisjon, kui päevakorral on rändekriisi mõju nii liikmesriikide kui ELi eelarvetele.


Ühisistungil on peakõnelejaks Avatud Ühiskonna Fondi eestvedaja George Soros. Lisaks on kohal välispiiriagentuuri Frontex, Euroopa Komisjoni, ÜRO pagulaste ameti (UNHCR) ja Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu esindajad.


Järgmisel nädalal toimub Strasbourgis neljapäevane täiskogu istung, milleks käimasoleva nädala jooksul valmistuvad parlamendi kaheksa fraktsiooni.