Brexit: päevakorral Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

Brexiti kõnelustel on Euroopa Parlamendi jaoks esmatähtis seista Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike õiguste eest.

Parlamendi jaoks on prioriteediks kodanikke puudutavad küsimused  

Kuigi vaid vähesed kolmest miljonist Ühendkuningriigis elavast ELi kodanikust sai referendumil hääletada, mõjutab Brexit nende elu oluliselt. Euroopa Liidu eesmärgiks on jõuda võimalikult kiiresti Ühendkuningriigiga peetavatel kõnelustel nende inimeste õigustele keskenduva kokkuleppeni.

 

Samuti on päevakorral ELis elavate briti kodanike saatus pärast Ühendkuningriigi lahkumist 2019. aasta märtsis.

 

Kuidas Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevased suhted paika pannakse? Loe lähemalt.

Euroopa Parlamendi tingimused edukateks lahkumiskõnelusteks koondav resolutsioon sai täiskogul kinnituse 5. aprillil 2017. Saadikud on seisukohal, et läbirääkimistel peab olema prioriteediks kodanike huvide kindlustamine.

 

Parlamendi positsioonil on oluline kaal, sest lahkumislepe peab jõustumiseks saama kinnituse täiskogult. Loe parlamendi rolli kohta lähemalt.

 

Parlamendi Brexiti töögrupp esitas 4. septembril oma kommentaarid seoses ELi ja Ühendkuningriigi seniste positsioonidega kõnelustel kodanike õiguste üle.

 

EP president Antonio Tajani tõstatas teema tänavu 20. aprillil, kui kohtus Londonis Ühendkuningriigi peaministri Theresa Mayga. „Ühiskonna olulise osana väärivad üliõpilased, töötajad ja perekonnad teatud kindlust oma tuleviku suhtes,“ lausus Tajani.

ELi kodanike olukord Ühendkuningriigis oli parlamendis arutelul 14. mail 2017, kui ühisistungile kogunesid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning petitsioonikomisjon. Saadikute kõrval võtsid sõna teemaga seotud eksperdid. Vaata kuulamise salvestist.