Kokkuvõte juuni täiskogust: kliimapoliitika, Erasmus 30, pensionilõhe 

 
 

Jaga seda lehte: 

Strasbourgi istungil oli kõne all USA taandumine Pariisi kliimaleppest ning saadikud kinnitasid parlamendi positsiooni heitkoguste vähendamiseks liikmesriikides.

President Donald Trumpi otsus viia USA Pariisi kliimaleppest välja oli istungitesaalis arutelul kolmapäeval, kui enamik saadikutest toetas lepingu täielikku rakendamist. Atlandiülestest majandussuhetest ja kliimapoliitikast räägib intervjuus EP keskkonnakomisjoni juht Adina-Ioana Vălean (EPP, RO).

 

Lisaks kinnitas parlament oma positsiooni heitkoguste vähendamise riiklike eesmärkide osas. Jõupingutuste jagamise määrus katab 60 protsenti ELi kasvuhoonegaasidest, keskendudes heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvatele valdkondade nagu transport, põllumajandus, ehitussektor ja prügimajandus. Õigusloome aitab täita Pariisis võetud kohustusi.

 

Kodumasinate energiamärgistuse lihtsamaks ja selgemaks muutev õigusloome sai kinnituse teisipäeval. Hetkel kasutatavate energiaklasside A+, A++ ja A+++ asemel hakkab tööle skaala A–G.

 

Euroopa Liidus 40 protsendini ulatuva pensionilõhe kaotamiseks tuleb naistele tagada tasemel palk ja piiranguteta ligipääs tööturule, seisab kolmapäeval hääletuse läbinud resolutsioonis. Samuti on vaja pensionite arvestamisel väärtustada naiste panust laste kasvatamisel. Loe lisaks intervjuud raportöör Constance Le Gripiga (EPP, FR).

 

Investeerimisfond, ülemkogu

 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ehk ELi investeerimiskava senine toimine sai saadikutelt hinnangu neljapäeval. Parlament on seisukohal, et investeeringutoetuste jaotamisel on vaja tagada parem geograafiline tasakaal ning suuremat tähelepanu tuleb pöörata vähemarenenud piirkondadele.

 

Eelseisva ELi tippkohtumise teemad tulid arutelule kolmapäeva hommikul, kui saadikud keskendusid rändepoliitikale, Brexitile ja kaitsekoostööle. Mitmed parlamendiliikmed kritiseerisid edusammude puudumist Dublini reeglite reformimisel, nimetades solidaarsuse puudumist varjupaigataotlejate vastuvõtmisel “pettumust valmistavaks” ja ”häbiväärseks”.

 

Kolmapäeval läbisid hääletuse ELi poole püüdlevate Serbia, Kosovo ja Jugoslaavia endise Makedoonia Vabariigi eduaruanded. EP raportite järgi tuleb Belgradil ja Pristinal pingutada suhete normaliseerumise nimel. Skopje peab edasi liikuma põhjalike reformidega.

 

Teisipäeval kiitsid saadikud heaks riikide nimekirja, kes nimetavad Euroopa kultuuripealinnad perioodil 2020–2033. Eesti saab Euroopa kultuuripealinna nimetada 2024. aastaks.

 

Euroopa Liidul tuleb võtta koostöömajandusest maksimum ning samal ajal tagada aus konkurents, töötajate õiguste järgimine ja maksukohustuste täitmine, seisab neljapäeval hääletuse läbinud resolutsioonis. Koostöömajanduse kasvust annab ülevaate infograafik.

 

Erasmus 30, lõpp rändlustasudele

 

Õpi- ja praktikaprogrammi Erasmus+ kaudu on 30 aasta jooksul käinud välismaal kogemusi omandamas üheksa miljonit inimest. Väärikat juubelit tähistati 33 endise ja praeguse Eramuse tudengi osavõtul istungitesaalis teisipäeval.

 

Teise liikmesriiki reisides ei pea kõnede, sõnumite ega andmeside eest enam maksma lisatasu alates neljapäevast, 15. juunist. Euroopa Parlament on rändlustasude kaotamise nimel teinud kõvasti tööd.