Olukorrast Euroopa Liidus: täiskogul on kolmapäeval kavas põhjalik debatt 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peab 13. septembril parlamendi ees traditsioonilise kõne olukorrast Euroopa Liidus. Pöördumisele järgneb debatt saadikutega.

President Juncker annab parlamendiliikmetele ülevaate Euroopa Komisjoni viimase 12 kuu tegemistest ja tutvustab peagi esitatavaid uusi algatusi. Debatt Euroopa Liidu väljakutsete üle toimub parlamendis igal septembril, olles avalöögiks uuele poliithooajale.

 

Komisjoni juhi pöördumisele järgneb debatt saadikutega, kui sõna saab kogu poliitiline spekter. Arutelu käigus tulevad käsitlusele Euroopa jaoks aktuaalsed teemad, sealhulgas Brexiti kõnelused, mure julgeoleku pärast ja majandusliidu süvendamine.

 

Juncker alustab kolmapäeval Strasbourgis kõnega Eesti aja järgi kell 10.00. Pärast teda saavad sõna fraktsioonijuhid ja seejärel teised saadikud.

 

Euroopa tulevik

Aasta jooksul on juhtunud palju – kui Ühendkuningriik andis sisse lahkumisavalduse, siis Berliinis ja Pariisis peetakse plaane Euroopa tihedamaks integreerimiseks.

 

Euroopa Parlament on teinud tööd liidu senise ülesehituse täiendamise nimel ning võttis tänavu 16. veebruaril vastu kolm raportit, mis koondavad ettepanekud ELi suutlikkuse tõstmiseks, inimeste usalduse taastamiseks ja majanduse vastupidavamaks muutmiseks.

 

Lisaks on Euroopa Komisjon sel aastal käinud välja viis aruteludokumenti, mis on aluseks debatile ELi tulevikustsenaariumite üle. Aruteludokumendid keskenduvad järgmistele teemadele: sotsiaalne mõõde, globaliseerumine, majandus- ja rahaliit, kaitsekoostöö ja eelarveküsimused.

 

Aruteludokumendid ei sisalda konkreetseid ettepanekuid, vaid ideid ja stsenaariume, pidades seejuures silmas Euroopat aastal 2025. President Juncker keskendub liidu tulevikule oma kolmapäevases kõnes.

 

Jälgi debatti

Euroopa Liidu olevikule ja tulevikule keskenduvat debatti saab jälgida nii otseülekandes kui sotsiaalmeedia vahendusel.

 

Spetsiaalne veebileht koondab otseülekande istungitesaalist ning taustainfo debati, kõnelejate ja fraktsioonide kohta. Lisaks jookseb veebilehele infovoog sotsiaalmeediast. Storify-ülekanne esitab jooksvalt kõnelejate tsitaadid ja illustreeriva materjali.

 

Eraldi saab otseülekannet vaadata parlamendi veebilehel, läbi EbS kanali või YouTube’i kaudu.

 

Debatti kajastavad ka parlamendi Twitteri-kontod, mis säutsuvad live’is väljavõtteid president Junckeri ja fraktsioonijuhtide sõnavõttudest. Oma seisukoha saab sekka öelda kasutades teemaviidet #SOTEU (State of the European Union).

 

Mida arvavad Euroopa arengutest parlamendiliikmed? Seisukohad sotsiaalmeediast toob kokku EP Newshub.

 

Parlamendi president Antonio Tajani annab ELi hetkeseisule keskenduva intervjuu EP Facebooki-lehel teisipäeval, 12. septembril. Samuti saab FB kaudu kolmapäeval jälgida istungitesaalis toimuvat.

 

Debatti olukorrast ELis kajastab parlamendi audiovisuaalne teenistus, pakkudes laialdast valikut foto- ja videomaterjali.