Euroopa Prokuratuuri loomine aitab ära hoida ELi vahendite kuritarvitamist 

 
 

Parlament on andis neljapäeval, 5. oktoobril, heakskiidu Euroopa Prokuratuuri loomisele, mille ülesandeks on võitlus ELi vahendite kuritarvitamise ja piiriüleste maksupettustega.

Tööle hakkab Euroopa Prokuratuur ©AP Images/European Union-EP  

Uus prokuratuur hakkab uurima liidu eelarvest tehtud väljamaksetega seotud pettusi ja seda ka piiriüleselt. Hetkel uurivad ELi vahenditega seotud pettusi ainult riiklikud asutused, kuid nende jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril. Samuti hakkab prokuratuur tegelema käibemaksupettustega.

 

ELi eelarvega seotud võimalikud pettused liikmesriikides ulatusid 2015. aastal 638 miljoni euroni. Piiriüleste käibemaksupettuste maht ulatub hinnanguliselt 50 miljardini aastas.

 

Euroopa Parlament on alates 2014. aastast mitmes resolutsioonis avaldanud toetust Euroopa Prokuratuuri loomisele. Nüüd on see saamas teoks tõhustatud koostöö vormis, kui algatusega on kaasa minemas 20 liikmesriiki.

 

Prokuratuuri loomisega liituvad Eesti kõrval Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Soome, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja Hispaania. Teistel liikmesriikidel on võimaluse algatusega igal hetkel liituda.

 

Piiriülene kriminaalmenetlus

Juba olemasolevad ELi asutused nagu Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), Eurojust ja Europol ei oma õigust viia läbi kriminaalmenetlust. Euroopa Prokuratuur täidab selle tühimiku.

 

Prokuratuuri peakorter hakkab asuma Luksemburgis, kus asuvad tööle nii peaprokurör kui prokurörid kõikidest osalevatest liikmesriikidest. Lisaks määratakse delegaatprokurörid liikmesriikidesse kohapeale.

 

Uus asutus tagab piiriülese koostööna info liikumise, koordineeritud uurimise, varade kiire külmutamise ja konfiskeerimise ning kahtlusaluste kinnipidamise.

 

Pärast parlamendi poolset kinnitust saab ELi Nõukogu õigusloome lõplikult vastu võtta.

 

Euroopa Prokuratuuri käivitamine võtab eelduste kohaselt aega vähemalt kolm aastat.