Euroopa ombudsman andis parlamendile ülevaate oma tööst 

 
 

Euroopa ombudsman Emily O’Reilly tegeleb ELi institutsioonide haldusomavoli vastu esitatud kaebustega.

Infograafik  

Ombudsmani 2016. aasta aruanne sai saadikutelt heakskiidu neljapäeval, 16. novembril.

 

Euroopa ombudsman uurib väidetavaid ELi institutsioonide haldusomavoli juhtumeid. Näiteks võimu kuritarvitamine, info andmisest keeldumine või põhjendamatu viivitamine.

 

Euroopa Parlament nimetab ombudsmani ametisse üheks parlamendi koosseisu ametiajaks ehk viieks aastaks. Aastast 2013 on selles ametis endine Iirimaa ombudsman Emily O’Reilly.

 

Kuidas ombudsmani poole pöörduda?

  • Õigus kaebuse esitamiseks on igal Euroopa Liidu kodanikul ja elanikul, samuti igal ettevõttel ja organisatsioonil, mille kontor on registreeritud ELis.
  • Kaebuse esitaja ei pea olema juhtumiga isiklikult seotud.
  • Probleemist peab teada andma vähemalt kahe aasta jooksul ning ombudsmani poole võib pöörduda alles siis, kui kaebusega seotud ELi institutsioonidega on tulemuseta ühendust võetud.
  • Ombudsman ei tegele riiklike, regionaalsete või kohalike võimude vastu esitatud kaebustega.
  • Euroopa Liidu Kohtu juhtumid ei kuulu ombudsmani pädevusse.

 

Abi 16 000 kodanikule

ELi ombudsmani abi kasutas 2016. aastal 15 797 kodanikku.

 

Kõige suurem osa kaebustest oli seotud läbipaistvuse ja avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumentidega (30%). Järgnesid personaliküsimusi (29%) ja teeninduskultuuri (25%) puudutavad etteheited.

 

Enamik ehk umbes 59 protsenti kaebustest puudutas Euroopa Komisjoni. Euroopa Parlamendiga seotud päringute osakaal oli 6,5 protsenti, Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) puhul 5,7 protsenti.

 

Kõige rohkem ehk 308 kaebust laekus Hispaaniast. Poolast tuli 163 ja Belgiast 150 kaebust. Eestist laekus 2016. aastal Euroopa ombudsmanile 12 kaebust.