Kokkuvõte novembri täiskogust: filmiauhind LUX, Paradiisi paberid, võitlus dumpinguga 

 
 

Filmiauhinna LUX võitis tänavu „Saami veri“. Saadikud kinnitasid meetmed kolmandate riikide dumpingu vastu ja võtsid sõna seoses „Paradiisi paberitega“.

Saamide kultuurile ja diskrimineerimisele tähelepanu juhtiv Rootsi-Taani-Norra ühisfilm „Saami veri“ pälvis parlamendi jagatava LUXi filmipreemia teisipäeval.

 

Kolmapäeval kinnituse saanud uued ELi meetmed kolmandate riikide dumpingu vastu kaitsevad Euroopa tööturgu ja firmasid. 

 

Kõikidel liikmesriikidel tuleb pingutada maksuskeemide kõrvaldamise nimel, ütlesid saadikud teisipäeval „Paradiisi paberitele“ keskendunud debatil. Skeemide loojatelt ja pakkujatelt – pangad ja finantsnõustajad – tuleb ära võtta litsentsid.

 

Neljapäeval kinnitas parlament oma positsiooni läbirääkimisteks ELi Nõukoguga ühenduse varjupaigareeglite ehk Dublini määruse reformi osas. Varjupaigataotlejate jaotumine peab tulevikus liikmesriikide vahel käima võrdsematel alustel.

 

Idapartnerluse tippkohtumise eel käis Euroopa Parlament kolmapäeval välja ettepanekud suhete tugevdamiseks Ukraina, Gruusia ja Moldovaga. Kolme riigi toetamiseks tuleks luua eraldi sihtfond.

 

Veebis ostlejaid pettuste eest paremini kaitsev õigusloome läbis hääletuse kolmapäeval. Eesmärgiks on tõsta e-kaubanduse usaldusväärsust.

 

Olukord Poolas, Maltal

Tuline debatt Poola teemal leidis aset kolmapäeval, kui parlament kinnitas seisukoha, et Poolas on ohus õigusriigi toimimine ja demokraatia. Saadikute sõnul tuleb riigis tagada kohtusüsteemi sõltumatus ja piirata ei tohi kogunemisvabadust.

 

Euroopa Komisjon peab võtma põhjaliku vaatluse alla õigusriigi seisu Maltal, ütlesid parlamendiliikmed kolmapäeval. Vastava resolutsiooni järgi ei ole riigis piisavalt tegeletud rahapesu tõkestamisega. Ühtlasi soovitab parlament kaasata Europol ajakirjanik Daphne Caruana Galizia mõrva uurimisse.

 

Juhiabisüsteemid, näiteks automaatne hädapidurdus või reahoidja, peavad olema ELis müüdavates uutes autodes kohustuslikud, seisab teisipäeval kinnituse saanud raportis.

 

Euroopa ombudsman Emily O’Reilly andis saadikutele ülevaate oma tööst 2016. aastal. Ombudsmani tegemisi hindav EP raport läbis hääletuse neljapäeval.