Sel nädalal parlamendis: võitlus kuritegeliku rahaga, valmistumine täiskogu istungiks 

 
 

Uue aasta esimesel töönädalal on parlamendis arutluse all terrorismi rahastamise tõkestamine, põhiõigused ja eelseisev täiskogu istung.

EPs sel nädalal  

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis tulevad neljapäeval hääletusele uued eeskirjad, mis teevad ELi riikide jaoks hõlpsamaks kriminaalsel teel saadud varade külmutamise ja konfiskeerimise. Plaanitav õigusloome muudab tõhusamaks võitluse terrorismi rahastamise ja organiseeritud kuritegevusega.

 

Terrorismivastasele võitlusele keskenduva parlamendi erikomisjoni liikmed vahetavad esmaspäeval mõtteid ELi põhiõiguste ameti direktori Michael O’Flahertyga ning Prantsusmaa ameti Défenseur des Droits (õiguste kaitsja) juhi Jacques Touboniga. Arutelu keskendub põhiõiguste austamisele terrorismivastaste meetmete rakendamisel.

 

Euroopa Komisjoni ettepanek uuteks piirnormideks endokriinsüsteemi kahjustaja „bisfenool A“ kasutamisel toiduga kokku puutuvates lakkides ja kattekihtides tuleb keskkonna- ja rahvatervise komisjonis hääletusele neljapäeval. Parlament tegi 2016. aastal ettepaneku keelata „bisfenool A“ kõigis toiduga kokku puutuvates materjalides.

 

Balti riikide iseseisvus ja täiskogu

Kolmapäeval tähistab parlament 35 aasta möödumist oma esimesest resolutsioonist Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse toetuseks. Aastapäeva puhul korraldataval Balti riikide arutelul võtavad eestlastest sõna Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Ürituse avakõne peab EP president Antonio Tajani.

 

Parlamendi fraktsioonid tulevad sel nädalal kokku, et panna paika oma seisukohad eelolevaks täiskoguks. Järgmise nädala Strasbourgi istungil esitab Bulgaaria oma kuue kuu prioriteedid ELi Nõukogu eesistujariigina. Saadikud võtavad vaatluse alla detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu tulemused, erilise tähelepanu all on Brexiti läbirääkimised.