Sel nädalal parlamendis: ettevõtte tulumaks, loomkatsete keeld ja elektrienergia 

 
 

EPs on sel nädalal arutlusel ühine ja õiglane ettevõtte tulumaks, võitlus loomkatsete vastu ja eeskirjad tarbijate õiguste suurendamiseks tootmaks ise elektrienergiat.

Majandus- ja rahanduskomisjonis on kolmapäeval arutlusel ühtsed äriühingute tulumaksu eeskirjad. Ajutise maksualaste küsimuste erikomisjoni (TAXE II) liikmed kutsusid Euroopa Komisjoni üles esitama oma ettepanekud nn ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi (CCCTB) kohta juba 2016. aastal.

 

Samal päeval hääletavad parlamendi energeetikakomisjoni saadikud ELi energiapaketi nelja ettepaneku üle. Esitatud õigusakti ettepanek lihtsustaks muuhulgas tarbijatel ise toota ja salvestada elektrienergiat ning parendada liikmesriikide koostööd kindlustamaks energiavaru kriisiolukorras.

 

Kuigi loomkatsed on Euroopa Liidus keelatud, lubavad 80 protsenti riike maailmas kosmeetikatooteid loomade peal testida. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon hääletab teisipäeval määruse üle, mis aitaks kaasa loomkatsete ülemaailmsele keelustamisele.

 

Enne mitteametlikku ELi liidrite kohtumist reedel on eelarvekomisjonis kolmapäeval ja neljapäeval arutlusel ning hääletusel parlamendi positsioon ELi 2020. aasta järgse pikaajalise eelarve ja tulude kohta.

 

Parlamentaarse nädala raames kohtuvad Euroopa Parlamendi saadikud esmaspäeval ja teisipäeval oma kolleegidega liikmesriikidest. Arutluse all on ELi majanduse juhtimine, maksustamissüsteem ja pangandusliit.

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis toimub teisipäeval avalik kuulamine, kus on arutlusel Schengeni ala toimimine ja laienemine.

 

Sel neljapäeval toimub Euroopa Parlamendis iga-aastane üritus „Linnapeade pakti“ algatuse raames. Kohtumisele tulevad kokku kohalike omavalitsuste esindajad üle Euroopa, et arutada kohaliku tasandi strateegiaid võitlemaks kliimamuutuse vastu.