Euroopa Parlamendi valimised 2019: mis saab edasi? (infograafika) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Mis saab nüüd, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis on valitud? Meie infograafikast saate teavet järgmiste etappide kohta.

23.–26. maini toimusid Euroopa Parlamendi valimised, kus eurooplased valisid 751 parlamendiliiget, kes hakkavad nende huve esindama järgmisel viiel aastal. Need parlamendiliikmed valivad Euroopa Komisjoni uue presidendi ja tema meeskonna.


Euroopa tasandi erakonnad on esitanud komisjoni presidendi ametikohale oma esikandidaadid. Pärast valimisi esitavad ELi juhid valimiste tulemuste põhjal ühe lõpliku komisjoni presidendi kandidaadi. Euroopa Parlament on teatanud, et ta ei nõustu kandidaadiga, kes ei osalenud esikandidaatide protsessis.


Enne seda otsustavad parlamendiliikmed 2. juulil toimuva uue koosseisu esimese täiskogu istungi eel, millise fraktsiooniga ühineda, kui nad seda üldse soovivad. Kaheksanda koosseisu ametiajal oli fraktsioone kaheksa.


Esimesel osaistungjärgul valivad parlamendiliikmed Euroopa Parlamendi presidendi ja asepresidendid.

Komisjoni uue presidendi üle hääletab Euroopa Parlament eeldatavasti juuli teisel osaistungjärgul.


Seejärel peavad liikmesriigid koostöös komisjoni uue presidendiga esitama volinikukandidaadid.

Enne seda, kui täiskogul hääletatakse kogu komisjoni heakskiitmise üle, toimuvad volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendi komisjonides, kelle pädevusse kuulub volinike kavandatav vastutusvaldkond.

Euroopa Komisjoni uus koosseis peaks ametisse asuma 1. novembril.

Euroopa Parlamendi valimised 2019