Tule Euroopa Parlamenti praktikale: kandideerimistähtaeg 30. juuni! 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Kandideeri Euroopa Parlamenti praktikale  

Praktika on hea võimalus tutvuda lähemalt tööga Euroopa Parlamendis. Kandideeri ja tule vaata oma silmaga, kuidas ELi otsustusprotsess tegelikult käib.

Euroopa Parlament on oluline ELi tasandi institutsioon, kus toimuvad kõrgetasemelised poliitilised arutelud ja langetatakse tähtsaid otsuseid. Selle liikmed on kõikidest ELi liikmesriikidest otsevalitud rahvaesindajad, kelle ülesanne on kaitsta kodanike huve ja kontrollida, et kõik teised ELi institutsioonid töötavad demokraatlikult.

 

Parlament pakub vähemalt 18-aastastele kõrgharidusega noortele praktikavõimalusi, et edendada kutseõpet, tutvustada oma tegevust ja lasta noortel proovida tööd ELi tasandi institutsioonides.LÄHEMALT: Kandideerimistingimused 
  • olema vähemalt 18-aastane 
  • Täitma keelenõude 
  • olema kõrgharidusega 
  • tõendama, et ta ei ole töötanud üheski ELi institutsioonis või organis järjest rohkem kui kaks kuud 
  • kinnitama, et ta ei ole kuue kuu jooksul enne praktika algust osalenud õppekülastusel Euroopa Parlamendi sekretariaadis. 

Euroopa Parlamendi Schumani praktikale kandideerimiseks tuleb hiljemalt 30. juuniks täita vastav veebivorm. Sul on võimalus kandideerida kolmele praktikakohale. Praktika kestab 1. oktoobrist 2020 kuni 28. veebruarini 2021.


Kas sa oled kandideerinud varasemalt, kuid ei osutunud valituks? Kui sa vastad esitatud tingimustele, saad sa uuesti kandideerida.