Tule Euroopa Parlamenti praktikale: kandideerimistähtaeg 30. november! 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

Kandideeri Euroopa Parlamenti praktikale  

Praktika on hea võimalus mitmekeelse rahvusvahelise institutsiooni tööga lähemalt tutvuda. Kandideeri praktikale ja tule vaata oma silmaga, kuidas ELi otsustusprotsess tegelikult käib.

Euroopa Parlament on oluline ELi tasandi institutsioon, kus toimuvad kõrgetasemelised poliitilised arutelud ja langetatakse tähtsaid otsuseid. Selle liikmed on kõikidest ELi liikmesriikidest otse valitud rahvaesindajad, kelle ülesanne on kaitsta kodanike huve ja kontrollida, et kõik teised ELi institutsioonid töötavad demokraatlikult.


Parlament pakub vähemalt 18-aastastele kõrgharidusega noortele praktikavõimalusi, et edendada kutseõpet, tutvustada oma tegevust ja lasta noortel proovida tööd ELi tasandi institutsioonides.

LÄHEMALT: Kandideerimistingimused 
  • olema vähemalt 18-aastane 
  • olema kõrgharidusega 
  • tõendama, et ta ei ole töötanud üheski ELi institutsioonis või organis järjest rohkem kui kaks kuud 
  • kinnitama, et ta ei ole kuue kuu jooksul enne praktika algust osalenud õppekülastusel Euroopa Parlamendi sekretariaadis. 

Euroopa Parlamendi Schumani praktikale kandideerimiseks tuleb hiljemalt 30. novembriks täita vastav veebivorm. Praktika kestab 1. märtsist 2020 kuni 31. juulini 2020.