Kuidas valitakse Euroopa Komisjoni president?  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa Parlamendil on komisjoni presidendi valimisel oluline roll. Menetlus näeb välja nii.

JOONIS  

ELi juhid nimetavad Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi.

Parlament hääletab komisjoni uue presidendi üle eeldatavasti juuli teisel täiskogu osaistungjärgul, mis toimub 15.–18. juulil. Kui kandidaat ei saa parlamendiliikmete enamuse toetust, peab Euroopa Ülemkogu esitama uue kandidaadi.

Kui komisjoni president on valitud, peavad ELi liikmesriigid koostöös uue presidendiga esitama kandidaadid komisjoni volinike kohtadele.

Volinikukandidaatide vastutusvaldkonnale vastavates parlamendikomisjonides korraldatakse kandidaatide kuulamised. Seejärel hääletavad Euroopa Parlamendi liikmed täiskogul uue Euroopa Komisjoni ametissekinnitamise üle tervikuna.

Uus Euroopa Komisjon peaks ametisse asuma 1. novembril.