Parlament alustab uut ametiaega seitsme fraktsiooniga 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

Kohtade jaotus fraktsioonide kaupa. NI tähistab fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeid.  

2. juulil esmakordselt kokku tulnud Euroopa Parlamendi uue koosseisu liikmed on moodustanud seitse fraktsiooni. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

Alates Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste selgumisest on vastvalitud parlamendiliikmed koondunud fraktsioonidesse, mille moodustavad eri ELi riikide esindajad oma poliitiliste vaadete alusel.

Parlamendi kodukorra kohaselt võivad fraktsiooni luua vähemalt 25 parlamendiliiget, kes esindavad vähemalt neljandikku liikmesriikidest (mis praegu tähendab vähemalt seitset riiki). Iga parlamendiliige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni, kuid ta võib ka fraktsioonidega üldse mitte liituda; sel juhul on ta fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige. Praegu on selliseid liikmeid 57.

Fraktsioone saab luua kogu parlamendi ametiaja vältel. Vajalikele kriteeriumitele on praeguseks vastanud seitse fraktsiooni.

Fraktsioonidel on teatavad eelised: neil on oluline roll parlamendi tegevuskava kujundamisel, neile antakse arutelude ajal rohkem kõneaega ning neile eraldatakse ka rohkem büroopinda, töötajaid ja raha. Nad otsustavad ka parlamendikomisjonide ja delegatsioonide koosseisu üle.


2. juuli 2019. aasta seisuga moodustatud fraktsioonid on esitatud allpool suuruse järjekorras:


Fraktsioon

Esimees või kaasesimehed

Liikmete arv

Euroopa Rahvapartei fraktsioon (PPE)

Manfred Weber (Saksamaa). Neljas ametiaeg Euroopa Parlamendi liikmena. On fraktsiooni juhatanud 2014. aastast saadik.

182

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D)

Iratxe García (Hispaania). Euroopa Parlamendi liige alates 2004. aastast.

154

Fraktsioon Renew Europe

Dacian Cioloș (Rumeenia). Esimene ametiaeg Euroopa Parlamendi liikmena. Põllumajanduse volinik aastatel 2010–2014 ja endine peaminister.

108

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon (Verts/ALE)

Ska Keller (Saksamaa) ja Philippe Lamberts (Belgia). Keller on olnud Euroopa Parlamendi liige alates 2009. aastast ja sai fraktsiooni kaasesimeheks 2016. aastal. Lamberts sai Euroopa Parlamendi liikmeks 2009. aastal ja kaasesimeheks 2014. aastal.

74

Identiteet ja Demokraatia (ID)

Marco Zanni (Itaalia). Euroopa Parlamendi liige alates 2014. aastast.

73

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR)

Ryszard Legutko (Poola) ja Raffaele Fitto (Itaalia). Legutko on Euroopa Parlamendi liige alates 2009. aastast, sai kaasesimeheks 2017. aastal. Fitto oli Euroopa Parlamendi liige aastatel 1999–2000 ja uuesti alates 2014. aastast.

62

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE/NGL)

Manon Aubry ja Martin Schirdewan (Saksamaa) on esimehe kohusetäitja, kuni fraktsioon hääletab uue esimehe üle. Euroopa Parlamendi liige alates 2017. aastast. 

41


Lisateavet fraktsioonide ja nende suuruse kohta parlamendi praeguse ja eelmise koosseisu ametiajal leiate meie valimistulemuste veebisaidilt.