Faktid ja arvud. Euroopa Parlamendi uus ametiaeg  

 
 
Tutvustame fakte Euroopa Parlamendi uue koosseisu kohta  

Milline on Euroopa Parlamendi uus koosseis? Kes on EP liikmed, kes teevad järgmise viie aasta jooksul teie heaks tööd?

Palju uusi nägusid, nooremaid parlamendiliikmeid ja rohkem naisi

Pärast viimase 20 aasta osavõturohkeimaid Euroopa Parlamendi valimisi moodustati juulis Strasbourgis toimunud esimesel täiskogu istungil ametlikult EP üheksas koosseis.

Avaistungil oli palju uusi nägusid, sest 61% parlamendiliikmetest on uued.

Euroopa Parlamendis on naisi rohkem kui kunagi varem – 41% liikmetest. Eelmise ametiaja lõpus oli naisi 36,5%.

EP liikme keskmine vanus on 49,5 aastat. Viis aastat tagasi oli see 53. Kõigi aegade noorim EP liige on 21-aastane Taani kodanik ja kõige vanem 82-aastane itaallane.

Kokku valiti 751 parlamendiliiget 28 Euroopa riigist ja esindatud on 190 liikmesriikide erakonda. Euroopa Parlamenti valituna jagunevad nad vastavalt poliitilistele prioriteetidele fraktsioonidesse. Parlamendi uues koosseisus on seitse fraktsiooni, üks vähem kui eelmisel ametiajal.


Euroopa Parlamendi üheksas koosseis

Tagasivalitud EP liikmeid

39%

Uusi EP liikmeid

61%

Naissoost EP liikmeid

41%

Meessoost EP liikmeid

59%

Noorim EP liige

21 (Verts/ALE, Taani)

Vanim EP liige

82 (PPE, Itaalia)

EP liikmete keskmine iga

49,5

Fraktsioone

7