EP fraktsioonide prioriteedid: Verts/ALE 

 
 

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon ehk Verts/ALE on Euroopa Parlamendis suuruselt neljas.

Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistel valisid ligikaudu 200 miljonit eurooplast järgmiseks viieks aastaks uue parlamendikoosseisu. Parlamendiliikmed jagunevad vastavalt oma poliitilistele vaadetele seitsmesse fraktsiooni. Iga fraktsiooni prioriteetidega saab tutvuda meie videosarjas.

Fraktsiooni Verts/ALE kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed on pärit roheliste erakondadest, Piraadiparteist ja piirkondlikest erakondadest ning osa on erakondliku kuuluvuseta Euroopa Parlamendi liikmed. Fraktsioon asutati 1999. aastal.


Viimastel valimistel said nad varasemast tunduvalt rohkem hääli ja neil on nüüd parlamendis 74 kohta, nii et tegemist on Euroopa Parlamendi suuruselt neljanda fraktsiooniga. Fraktsiooni liikmed esindavad 16 ELi liikmesriiki.


Fraktsioonil on kaks kaasesimeest: Saksamaalt pärit Euroopa Parlamendi liige Ska Keller, kes valiti esimest korda parlamenti 2009. aastal ja on fraktsiooni kaasesimees alates 2016. aastast, ning Belgiast pärit Euroopa Parlamendi liige Philippe Lamberts, kes valiti samuti esimest korda Euroopa Parlamenti 2009. aastal ja on olnud fraktsiooni kaasesimees alates 2014. aastast. Fraktsioonil on seitse aseesimeest.


Fraktsiooni tähelepanu keskmes on nii keskkond kui ka sotsiaalne õiglus – nad tahavad võidelda kliimamuutustega rohelise energia revolutsiooni abil ning tagada kõigile inimõigused ja võrdsed võimalused.


Euroopa Parlamendi 14 asepresidendist kaks on fraktsiooni Verts/Ale liikmed, samuti kaks parlamendi 20 komisjoni esimehest.