EP fraktsioonide prioriteedid: Identiteet ja Demokraatia 

 
 

Identiteet ja Demokraatia (ID) on Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu uus ja suuruselt viies fraktsioon.

Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistel valisid ligikaudu 200 miljonit eurooplast järgmiseks viieks aastaks uue parlamendikoosseisu. Parlamendiliikmed jagunevad vastavalt oma poliitilistele vaadetele seitsmesse fraktsiooni. Iga fraktsiooni prioriteetidega saab tutvuda meie videosarjas.

Fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID) loodi Euroopa Parlamendi käimasoleval ametiajal ning see on fraktsiooni Rahvaste ja Vabaduste Euroopa (ENF) mantlipärija. Fraktsiooni kuulub 73 liiget, mis teeb sellest Euroopa Parlamendis suuruselt viienda jõu.

Fraktsioonis on Euroopa Parlamendi liikmeid üheksast liikmesriigist, enamik neist on pärit Itaalia erakonnast Lega, Prantsusmaa erakonnast Rassemblement National ja Saksamaa erakonnast AfD.

2019. aasta juulis valiti fraktsiooni esimeheks Marco Zanni(Itaalia). See on tema teine ametiaeg Euroopa Parlamendi liikmena. Fraktsioonil on kaks aseesimeest.

Fraktsiooni sõnul on nende tähelepanu keskmes töökohtade loomine ja majanduskasv, julgeoleku suurendamine ja võitlus ebaseadusliku sisserändega ning bürokraatia vähendamine ELis.

Fraktsioonil ei ole Euroopa Parlamendi asepresidentide või parlamendikomisjonide esimeeste ametikohti.