Kuidas Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni ametisse astumise üle hääletab (infograafik) 

 
 

Euroopa kodanike valitud Euroopa Parlamendi liikmed hakkavad nüüd avalikel kuulamistel hindama Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide sobilikkust. Lugege lähemalt.

Demokraatia tegelikkuses

Euroopa Parlamendi uuel koosseisul on tugev mandaat, kuna 2019. aasta mais toimunud valimistest võttis osa üle 200 miljoni eurooplase. Valimistega alanud muutused ELi institutsioonides tipnevad liidu täidesaatva organi – Euroopa Komisjoni ametisse astumisega.

Komisjoni uus koosseis peaks tööle asuma 1. novembril, kuid seda vaid juhul, kui Euroopa Parlamendi täiskogu sellele hääletusel heakskiidu annab. Enne otsuse tegemist kohtuvad Euroopa Parlamendi liikmed iga volinikukandidaadiga ja kontrollivad avalikel kuulamistel nende sobilikkust.

Vaadake lähemalt infograafikust.  

Kas volinikud on valmis eurooplaste heaks töötama?

Euroopa Parlamendi liikmed hindavad kuulamistel volinikukandidaatide pädevust ja võimeid. Parlamendiliikmed ei võta arvesse mitte üksnes kandidaadi isikuomadusi, vaid ka seda, kas tal on ideid, kuidas talle määratud vastutusvaldkonnas eurooplaste jaoks asju paremaks muuta.

Varasemad kuulamised on näidanud, et kandidaadid ei või heakskiidu saamises kindlad olla. 2014. aastal ei õnnestunud Sloveenia kandidaadil Alenka Bratušekil parlamendiliikmeid veenda ja tema asemele esitati teine kandidaat. 2010. aastal taandas Bulgaaria kandidaat Rumiana Jeleva oma kandidatuuri pärast parlamendis toimunud rasket kuulamist.

Kuulamised peaksid algama 2019. aasta septembri lõpus. Täpne ajakava avaldatakse siis, kui komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen on teada andnud iga tulevase voliniku vastutusvaldkonna.


Jälgige menetlust Euroopa Parlamendi kuulamiste lehel.