Verhofstadt: „Me võtame Brexiti leppe vastu siis, kui Ühendkuningriigi parlament on selle heaks kiitnud“ 

 
 

Jaga seda lehte: 

LIVE Intervjuu Guy Verhofstadtiga (ALDE, BE), kes on Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator  

Guy Verhofstadti sõnul on nõuetekohane Brexit oluline, et vältida vägivallapuhangut Iirimaal.

Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator kommenteeris Strasbourgis olukorda Facebooki otseülekande vahendusel. Viimastel nädalatel on ELi ja Ühendkuningriigi valitsuse vahel toimunud läbirääkimised, aga enne lepingu jõustumist on vaja parlamendi nõusolekut.


Verhofstadti sõnul austab Johnsoni valitsusega tehtud leping ELi põhimõtteid ja väärtusi: „See kaitseb siseturgu, hoiab ära piiri Iirimaa saarel - kuna kontroll toimub väljaspool saare piirkonda ja enamus ELi reegleid on endiselt rakendatavad Põhja-Iirimaal. Selline leping on oluline, kuna me ei soovi olukorda, mis tekitaks Iirimaale piiri. Koheselt kui saarel tekiks piir, näeksime me sarnast vägivallapuhangut, mis on olnud minevikus.“


Enne kui EP hakkab lepingu üle hääletama, on Ühendkuningriigil vaja see heaks kiita. „Meil on vaja Briti parlamendi heakskiitu. Kui see on saavutatud, tuleb arutelu Euroopa Parlamenti, kus vaadatakse leping põhjalikult üle ja viimaks annab EP enda lõpliku nõusoleku,“ kommenteeris Verhofstadt.


Brexiti koordinaator rõhutas kui oluline on, et ELi kodanikuõigused oleksid garanteeritud mitmele miljonile ELi kodanikule, kes Ühendkuningriigis elavad. Verhofstadti sõnul on endiselt mitmeid probleeme - näiteks ei paku Ühendkuningriik piisavalt abi ELi kodanikele vajaliku paberitöö täitmisel. „On palju inimesi, kes ei oska küsida, sest nad ei tea midagi nende protseduuride kohta ja seeläbi on neil riigist välja saatmise oht.”

LIVE Intervjuu Guy Verhofstadtiga (ALDE, BE), kes on Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator  

Otseülekande ajal esitasid mitmed jälgijad avalduse, et EL lõpetaks brittidele pikenduste andmise, mis lasevad neil ELi kauemaks jääda. Verhofstadti sõnul oleks lepinguta lahkumine halvim, mis võiks juhtuda. „See oleks katastroof - mitte ainult brittidele, vaid ka meie ettevõtetele ja kodanikele. Ma loodan, et pikendust ei tule, siis on väga lihtne. Kui parlament lähipäevadel või -nädalatel jõuaks kokkuleppele, siis me saaks teha enda tööd ja kõik oleks tehtud enne 31. oktoobrit.”


„Kui Ühendkuningriik lepet heaks ei kiida, on pikendus võimalik ainult kindlatel tingimustel,” on Verhofstadt kindel, „see oleks võimalik ainult juhul, kui on olemas kriisist väljapääs. See tähendab, et Briti pool peab midagi ära otsustama - näiteks valimised või teise referendumi korraldamise. Ilma kindla eesmärgita me pikendust ei anna. Nad peavad otsustama enda olukorrast väljapääsu.”