Strasbourgi istungi kokkuvõte: ELi eelarve, Süüria, Sahharovi auhind, mesilased 

 
 

Strasbourgi oktoobri istungil esitlesid parlamendiliikmed soovi rohkem kliimategevusi rahastada, kritiseerisid Türgi sõjalist operatsiooni Süürias ja hääletasid mesilaste kaitse poolt.

Brexit

Parlamendiliikmed arutasid teisipäeval Brexiti lepet, mille EL ja Ühendkuningriik eelmine nädal toimunud läbirääkimiste käigus kokku leppisid. Põhiseaduskomisjon on hakanud juba lepet üksikasjalikult üle vaatama, aga parlamendiliikmed leiavad, et Euroopa Parlament peaks leppe üle hääletama alles siis, kui Ühendkuningriik on enda heakskiidu andnud. Vaata, mida ütles parlamendi Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt meile antud Facebooki intervjuus.2020. aasta eelarve

Parlament kinnitas kolmapäeval, Nõukoguga läbirääkimiste eel, enda 2020. aasta eelarve seisukoha ja lisas komisjoni ettepanekule 2 miljardit lisaeurot kliimategevuse rahastamiseks.Süüria

Parlamendiliikmed arutasid kolmapäeval Türgi sõjalist tegevust Süürias. Nad mõistsid hukka Erdogani valitsuse ja kutsusid ELi Türgi vastaseid meetmeid rakendama. Näiteks sanktsioonid valitsusametnike vastu, relvade ekspordi keeld ja kaubanduskokkuleppe, või isegi tolliliidu peatamise.


Mesilased

Parlamendiliikmed küsisid kolmapäeval komisjonilt et loodaks uued ja rangemad reeglid mesilaste kaitsemiske taimekaitsemürkide eest ja blokeerisid praegust ettepanekut, mida vähendasid liikmesriigidSahharovi auhind

Parlamendi Sahharovi 2019. aasta mõttevabaduse auhind läheb vangistatud uiguuri majandusteadlasele Ilham Tohtile, kes võitleb uiguuri vähemuse õiguste eest Hiinas. Euroopa Parlamendi president David Sassoli kuulutas võitja välja neljapäeval. Auhinnatseremoonia toimub 18. detsembril Strasbourgis.

Juncker

Teisipäeva hommikusel debatil Jean-Claude Junckeriga analüüsisid parlamendiliikmed tehtud koostööd ja käimasoleva komisjoni saavutusi. Nad kiitsid teda majanduse ja migratsiooni kriisiga tegelemise eest, Brexiti läbirääkimiste korraldamise ja ranguse vähenemise eest. Siiski öeldi, et rohkem oleks saanud teha kliimamuutusega võitlemiseks ja keskkonna kaitseks ja samuti rakendada meetmeid vihje andjate kaitseks..Laienemine

Parlament kinnitas neljapäeval enda toetust ELi ühinemise läbirääkimiste alustamiseks Albaania ja Põhja-Makedooniga. Samuti väljendati pettumust, liikmesriikide vahelise ühtsuse puudumisele.

Rahvusvaheliste firmade maksude läbipaistvus

Parlamendiliikmed soovitasid liikmesriikidel tungivalt leida kokkulepe ja luua reeglid, mis kohustaks rahvusvahelisi firmasid avalikult avaldama nende kogutulu ja maksud, mida igas ELi riigis makstakse. See meede peaks tõstma läbipaistvust ja hoiaks ära maksude ümbersuunamise. Eelnõu, mis ei ole veel nõukogu poolel edasi arenenud.Thomas Cook

Parlamendiliikmed arutasid neljapäeval Ühendkuningriigi reisifirma pankroti järel plaane, mis leevendaksid sarnase juhtumi puhul majanduslikku mõju ja tarbijakaitse edendamist.