Järgmise ELi ombudsmani valimised 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa ombudsmani logo  

Detsembris toimuvatel valimistel, valivad parlamendiliikmed järgmise ELi ombudsmani viie kandidaadi vahelt.

Iga uue parlamendi koosseisu ametiaja alguses valivad parlamendiliikmed järgnevaks viieks aastaks ombudsmani.


Viis kandidaati tehti teatavaks oktoobri täiskogu istungi ajal.


Kandidaadid on tähestikulises järjekorras:


  • Praegune Itaalia Campania maakonna ombudsman Giuseppe Fortunato
  • Julia Laffranque, kes on Eesti kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis
  • Lätlane Nils Muižnieks, kes on endine Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik
  • Praegune ELi Ombudsman ja endine Iiri ajakirjanik Emily O’Reilly
  • Endine Rootsi Euroopa Parlamendi liige Cecilia Wikström


Valimised

Nominatsiooni saamiseks oli kandidaatidel vaja näidata tunnustatud pädevust ja vähemalt 40 parlamendiliikme toetust minimaalselt kahest liikmesriigist.


3. detsembril toimub parlamendi petitsiooonikomisjoni poolt korraldatud avalik kuulamine, kus kandidaadid esitlevad enda prioriteete.


Parlament peaks ootuste kohaselt valima uue ombudsmani detsembris Strasbourgi istungil toimuval salajasel hääletusel.

ELi ombudsman

Euroopa ombudsman uurib elanike, ELi kodanike ja ELis asuvate organisatsioonide kaebusi ELi institutsioonide ja organite kehva administratsiooni kohta, näiteks ebaõiglane käitumine, diskrimineerimine, makseviivitused ja ebakorrektsed protseduurid.

Ombudsmani institutsioon saab ka omaalgatuslikult alustada uurimist ja ta esitab iga aasta parlamendile aruande enda uurimistegevuse kohta.