Parlamendis tulekul: kuulamised, Berliini müüri langemine, ränne ja lapse õigused 

 
 

Jaga seda lehte: 

Berliini müüri tükid Euroopa Parlamendi ees  

13-14 november toimub Brüsselis täiskogu istung. Kahe päeva jooksul tähistavad parlamendiliikmed Berliini müüri langemist ja toimuvad volinikukandidaatide avalikud kuulamised.

Volinikukandidaatide kuulamised


Neljapäeval, 14. novembril toimuvad volinikukandidaatide Olivér Várhelyi (naabruspoliitika ja laienemine), Adina-Ioana Văleani (transport) ja Thierry Bretoni (siseturg) avalikud kuulamised. Volinikukandidaadid on esitanud parlamendile enda majanduslike huvide deklaratsiooni. Avalike kuulamiste jooksul hindavad parlamendiliikmed kandidaatide oskusi Ursula von der Leyeni programmi täide viimiseks.


Berliini müür


Kolmapäevase istungi alguses meenutavad parlamendiliikmed Berliini müüri langemist, mis toimus 30 aastat tagasi, 9. novembril 1989. Berliini müüri langemine on ajaloosündmus, mis aitas Euroopat ühendada.


Lapse õigused


Kolmapäeval tähistatakse ka teist tähtpäeva, nimelt möödub 20. novembril 30 aastat lapse õiguste konventsiooni vastu võtmisest. Parlamendiliikmed arutavad, millised arengud on toimunud ja milliste väljakutsetega noored tänapäeval silmitsi seisavad.


Rände kriisikolded


Rände arutelu on kavas neljapäeval - eelkõige olukord Kreekas ja Bosnias.


Türgi puurimistegevus


Kolmapäeval on kavas arutelu Türgi puurimistegevuse kohta ELi vetes Vahemere idaosas, mis on taaskord pingeid tekitanud. Hiljutisel Süüria sõjalise operatsiooni arutelul väljendasid parlamendiliikmed muret Türgi tegevuse kohta ja nõudsid sanktsioonide rakendamist.


Poola seksuaalharidus


Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed resolutsiooni üle, mis kutsub üles Poola valitsust tühistama seksuaalhariduse kriminaliseerimise seaduse läbirääkimisi.