Parlament hääletas ametisse uue Euroopa Komisjoni (infograafika) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Pärast volinikukandidaatide kuulamist, hääletasid saadikud 27. novembril uue komisjoni ametisse, mis lubab komisjonil 1. detsembril tööd alustada.

Euroopa Komisjoni volinikud  

Komisjoni poolt hääletas 461 parlamendiliiget, vastu 157 liiget ja 89 parlamendiliiget jäid erapooletuks.


Ursula von der Leyen ütles enda parlamendis peetud kõnes: „Me oleme valmis, aga mis kõige olulisem, Euroopa on valmis. Minu sõnum on lihtne: hakkame tööle!"


„Kui me teeme enda tööd hästi, saab Euroopast 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne kontinent maailmas, see on kõige võimsam digitaalsektoris ja see on majandus, mis suudab kõige paremini leida tasakaalu turu ja sotsiaalse aspekti vahel. Ülesanne ei ole kerge, aga koos me saame hakkama.”


Hääletus lõpetas volinikukandidaatide kuulamiste pika protsessi. Kuulamiste eesmärk oli kinnitada, et ELi täitevorganil on demokraatlik alus eurooplaste huvide eest seismiseks.


Parlamendiliikmed valisid juulis komisjoni presidendiks Ursula von der Leyeni. Seejärel korraldasid parlamendi komisjonid septembrist novembri keskpaigani volinikukandidaatide avalikke kuulamisi, millega hinnati nende sobivust vastavale portfellile.


Fraktsioonide juhid ja parlamendi president Sassoli kuulutasid 21. novembril kuulamiste protsessi lõppenuks ja kinnitasid parlamendi valmisolekut lõplikuks hääletuseks.


Komisjon alustab tööd 1. detsembril. Vaata meie infograafikast, kes on uues Euroopa Komisjonis ja millised on nende vastutusvaldkonnad.

Kes on kes Euroopa Komisjonis?