Parlamendis tulekul: uus komisjon, kliima hädaolukord, ELi eelarve 

 
 

Novembri täiskogu istungil hääletab parlament uue Euroopa Komisjoni üle, annab üle LUX filmiauhinna ja otsustab ELi 2020. aasta eelarve.

2019-2014 perioodi Euroopa Komisjoni valimine

Kolmapäeva istungil esitleb komisjoni presidendiks valitud Ursula von der Leyen enda meeskonda ja programmi. Arutelu järel otsustavad parlamendiliikmed enamuse alusel, kas valida komisjon ametisse või mitte. Ametisse hääletamise puhul, alustab komisjon tööd 1. detsembril. Istungi hääletus lõpetab volinikukandidaatide kuulamiste protsessi, mille jooksul hinnati kandidaatide pädevust vastavale portfellile.Kliima hädaolukord

Esmaspäeval arutlevad parlamendiliikmed kliima ja keskkonna hädaolukorra üle. Parlament soovib, et EL võtaks enne detsembris toimuvat ÜRO kliimakonverentsi COP25, kliimamuutuste vastases võitluses, juhirolli. Saadikud hääletavad neljapäeval kahe resolutsiooni eelnõu üle, mis kutsuvad ELi saavutama kliimaneutraalsust aastaks 2050.


ELi 2020 eelarve

Kolmapäeval on parlament kinnitamas järgmise aasta ELi eelarvet, mille osaks on investeeringud ELi ja liikmesriikidesse. Nõukoguga, 18. detsembril kokku lepitud eelarve tagab rohkem vahendeid kliimameetme jaoks, suuremad investeeringud teadusuuringutesse, infrastruktuuri ja noorte toetamiseks.


Oleg Sentsov

Teisipäeval on parlamendis Ukraina režissöör ja inimõiguste aktivist Oleg Sentsov, kellele antakse üle 2018. aasta Sahharovi auhind. Kui parlament mõttevabaduse auhinna laureaadi eelmisel aastal välja kuulutas, viibis Sentsov vangistuses, süüdistatuna Krimmi annekteerimise vastases protestis osalemises.


LUX auhind

Kolmapäevasel antakse üle LUX filmiauhind 2019. Tseremoonial on kohal kõik kolm finalisti. LUX filmiauhinna eesmärk on levitada Euroopa filme - tehes filmid kättesaadavaks suurele publikule ja aidates seega Euroopa produktsioone.


Naistevastane vägivald

Rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva auks valgustatakse parlamendihoone oražiks. Saadikud arutlevad ja hääletavad naistevastase vägivalla peatamise meetmete üle ja soovitavad tungivalt liikmesriikidel Istabuli konventsioon ratifitseerida.