Tipphetked täiskogult: uus Euroopa Komisjon, 2020. aasta eelarve, kliimamuutus 

 
 

Parlamendiliikmed nimetasid ametisse uue Euroopa Komisjoni, kinnitasid 2020. aasta eelarve, kutsusid üles Euroopa kliimaneutraalsusele ja andsid üle LUX filmiauhinna.

Euroopa Parlament valis uue Euroopa Komisjoni, mis lõpetas volinikukandidaatide avalike kuulamiste protsessi. Kuulamiste eesmärk oli kinnitada, et ELi täitevorganil on demokraatlik alus eurooplaste huvide eest seismiseks.


Kolmapäeval kinnitas parlament 2020. aasta eelarve, mille Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks 25.novembril. Parlamendiliikmed kindlustasid suurema toetuse kliimategevusele, teadusprojektidel, infrastruktuuri investeeringutele ja samuti suurema toetuse noortega seotud projektidele, näiteks Erasmus+ ja Noorte tööhõive algatus.


Neljapäeval võeti vastu resolutsioon, millega parlamendiliikmed kutsuvad ELi saavutama kliimaneutraalsust 2050. aastaks, mis oli Pariisi kliimaleppega määratletud. Samuti tuleks parlamendiliikmete sõnul muuta 2030. aasta heitekoguste vähendamise eesmärk ambitsioonikamaks. Eraldi resolutsiooniga kuulutas Euroopa Parlament välja kliima hädaolukorra.


Rahvusvahelise naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva tähistamiseks valgustati Strasbourgi parlamendihoone esmaspäeva õhtul oranžiks. Parlamendiliikmed arutasid meetmeid, millega ära hoida naistevastast vägivalda ja neljapäeval võeti vastu resolutsioon, mis kutsub liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, Istanbuli konventsiooni ratifitseerima.


20. novembril oli ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäev, mille järel võttis Euroopa Parlament kolmapäeval vastu resolutsiooni, mis kutsub üles tegevusele võitlemaks lastekaubandusega ja sundabieludega. Lisaks rõhutasid parlamendiliikmed laste olulist panust kliimamuutustega võitlemises.


Teisipäeval oli Oleg Sentsovil võimalik isiklikult järele tulla 2018. aasta mõttevabaduse auhinnale, kuna ta vabastati vangistusest septembris. Sentsov oli vangalas 5 aastat, oma kodupaiga Krimmi Venemaa poolt annekteerimise vastu protesteerimise eest. Auhinda vastu võttes, ütles Oleg Sentsov: „Ma ei võta seda isikliku tunnustusena, vaid auhinnana kõigile Ukraina poliitvangidele, kes on viibinud Venemaa vanglates ja kõigile, kes seal endiselt on.“


Parlamendiliikmed valisid „God Exists, Her Name Is Petrunya“ LUX filmiauhinna võitjaks. “Petrunya on näide, kuidas kino saab kaasa tuua muutusi,“ sõnas filmi autor ja Põhja- Makedoonia režissöör Teona Mitevska, pärast auhinna kätte saamist. Loe lähemalt.


Neljapäeval kutsusid Euroopa Parlamendi liikmed Venemaad üles lõpetama Leedu kohtunike vastu suunatud ebaseaduslikud kohtumenetlused. Lisaks paluvad parlamendiliikmed kõigil liikmesriikidel mitte edastada Venemaale isikuandmeid, mida saaks kasutada Leedu kohtunike vastu algatatud kriminaalmenetluses ning lükata tagasi Venemaa taotlused seonduva õigusabi saamiseks.