Uuel aastal tulekul: ettepanekud parema Euroopa loomiseks 2020. aastal 

 
 

ELil on käsil mitu uut seadusandlikku ettepanekut, mis muudavad Euroopa paremaks elupaigaks. Loe edasi ja saa teada, mida 2020. aastalt oodata.

Kliima hädaolukord

ELi üks peamisi prioriteete on kliima hädaolukord. Euroopa Komisjon on välja töötamas Euroopa rohelist kokkulepet, et muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Oodata on ettepanekuid säästva toiduvaliku, vastupidavamate toodete, pestitsiidide ja bioloogilise mitmekesisuse 2030. aasta strateegia kohta, samuti plaane lennunduse ja laevanduse heitekoguste vähendamise kohta.

ELi pikaajaline eelarve

Jätkuvad Euroopa Liidu 2021-2027 eelarve läbirääkimised. Parlament soovib suuremat kliimategevuse, innovatsiooni ja välispiiride rahastust.Digitaalteenused

Komisjonilt eeldatakse digitaalteenuste akti ettepaneku esitamist. Ettepanekut oodatakse ka tehisintellekti kohta. Viimane peaks kindlaks määrama õiguslikud probleemid ja aitama suurendada investeeringuid ettevõtetesse, kes selle teemaga Euroopas tegelevad. Lisaks on parlamendil plaanis uurida, kas kasutusel oleva algoritmiga on võimalik kallutada automatiseeritud otsuse langetamise süsteeme.Pangaliit

Euroala kriis näitas kui vajalik on täiendav ELi finantssüsteemi integratsioon. 2020. aastal töötab parlament pangaliitu täiendavate ettepanekutega, sealhulgas skeem, mis kaitseks hoiuseid ja tagavarameetmeid, juhul kui pank läheb pankrotti.Kaubanduskokkulepped

Parlament hääletab kaubandus- ja investeerimiskokkulepete sõlmimise üle Vietnamiga, mis kaotaks 99% tollitariifidest. Lisaks jätkab EL tööd selle nimel, et luua uusi kokkuleppeid teiste riikidega, sealhulgas Austraalia, Uus-Meremaa, Tšiili, Indoneesia, Filipiinide, Maroko ja Tuneesiaga. Käimas on läbirääkimised Hiinaga investeerimiskokkuleppe sõlmimiseks.Tervishoid

Järgmise aasta algusel on Euroopa Komisjonilt oodata tegevuskava vähiga võitlemiseks, mille Euroopa Parlament üle vaatab.Reisijate õigused

Uus ettepanek soovib parandada lennu- ja rongireisijate õigusi. Eriti soovivad parlamendiliikmed suurendada puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi.

Laienemine

Jätkuvad läbirääkimised riikidega, kes soovivad ELiga liituda. Parlament soovib, et EL alustaks liitumisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga, kuna nad vastavad nõuetele. Samuti arutavad parlamendiliikmed Lääne-Balkani riikide liitumisväljavaateid.

Brexit

Praegusel hetkel on Ühendkuningriik EList lahkumas 31. jaanuaril 2020, kuigi on võimalik, et riik lahkub varem, kui lahkumislepe on heaks kiidetud Ühendkuningriigi ja Euroopa Parlamendi poolt.


Kui lahkumislepe on heaks kiidetud, on järgmiseks sammuks tulevasi suhteid reguleeriva kokkuleppe läbirääkimised, kuhu kuuluvad kaubandust, julgeoleku koostööd, keskkonda ja terrorismi vastase võitluse koostööd puudutavad küsimused.Julgeolek

Parlament ja Nõukogu on läbi rääkimas ettepanekuid internetis terroristliku teabe leviku peatamise kohta. Arutamisel on ka ajutised piirikontrollid Schengeni piires. Lisaks oodatakse Komisjonilt ELi järgmise aasta piiride kindlustamise ettepanekut.Schumani deklaratsioon

9. mail möödub 70 aastat välisministri Robert Schumani tehtud ettepanekust, luua Euroopa Söe ja Teraseühendus (ESTÜ), mis oli esimeseks sammuks praeguse ELi loomisel.