Horvaatia eesistumine ja parlamendiliikmete ootused 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Horvaatia võttis 1. jaanuari 2020 Soomelt üle rotatsiooni põhimõttel toimuva ELi Nõukogu eesistumise. Millised on Horvaatia Euroopa Parlamendi liikmete ootused.

Horvaatia ELi Nõukogu eesistumise logo  

Horvaatia peaminister Andrej Plenković esitleb Horvaatia eesistumise programmi parlamendiliikmetele 14. jaanuaril toimuval Strasbourgi täiskogu istungil. Jälgi arutelu otseülekannet alates 9.00 CET.

Horvaatia kuue kuu pikkuse eesistumise juhtlause on „Tugev Euroopa väljakutsete maailmas.” Euroopa Liiduga viimati ühineneud liige soovib keskenduda säästvale arengule, võrgupõhisele majandusele, julgeolekule ja Euroopa positsioneerimisele globaalse liidrina.

Horvaatia prioriteedid 
  • Euroopa, mis areneb 
  • Euroopa, mis ühendab 
  • Euroopa, mis kaitseb  
  • Mõjuvõimas Euroopa 

Ees on kiire periood

Horvaatia on ELi Nõukogu eesistujariik kiirel perioodil, fookuses on Brexit ja ELi pikaajaline eelarve (MFF). Siiski loodavad parlamendiliikmed näha päevakorras ka teisi teemasid.

Karlo Ressler (EPP) näeb eesistumises suurepärast võimalus Horvaatiale ennast ELis poliitiliselt, majanduslikult ja diplomaatiliselt positsioneerida. „Horvaatia jätkab Brexiti põhiprobleemidega tegelemist ja juhib järgmise seitsme aasta eelarve läbirääkimisi. Üks tippsündmustest on kindlasti Zagrebis toimuv tippkohtumine, mis keskendub Kirde-Euroopa riikide Euroopa perspektiivile.“

Biljana Borzan (S&D) sõnul peab olulisel kohal olema töötajate ja tarbijate õiguste kaitse, avalik tervishoid ja õigusriik. „Ma loodan, et MFFi läbirääkimised on edukad, kuna Euroopa Parlamendi valimistel kodanike poolt hääletatud programmide ja poliitikate rakendamine, nagu Euroopa roheline kokkulepe, sõltuvad sellest.“

Ruža Tomašić (ECR) eeldab, et toimub rahvuslikest huvidest lähtuv lobitöö. „Eelmise ametiaja kõige olulisem dokument, Aadria mere kalade ja nende varude püügi mitmeaastane kava, on endiselt Nõukogus tupikseisus. Ma eeldan, et see muutub Horvaatia eesistumise ajal.” Lisaks soovib ta näha arengut põllumajanduse otsetoetuste jagamisel ja kasutamata põllumajandusliku maa aktiviseerimist.

Valter Flego (Uuenev Euroopa) sõnas: „Horvaatia peab tegutsema kui neutraalne läbirääkija ja kindlustama eduka koostöö ja ELi programmide jätkuva rakendamise.” Samuti usub ta, et Horvaatial on võimalus enda kodanikele näidata, mida Euroopa nende heaks teeb.