Strasbourgis tulekul: Euroopa roheline lepe, Brexit, Iraan 

 
 

2020. aasta esimesel täiskogu istungil on arutelul kliimaneutraalse majanduse poole liikumine, Brexiti järgsed kodanike õigused ja Lähis-Ida kriis.

Parlamendiliikmed määratlevad enda vaated Euroopa rohelise kokkuleppe suhtes, mis on ambitsioonikas plaan muuta aastaks 2050 EL kliimaneutraalseks majanduseks. Resolutsiooni hääletus toimub kolmapäeval.


Päev enne seda arutatakse Komisjoni ettepanekuid, mille eesmärgiks on ligi tõmmata riiklikke ja erainvesteeringuid keskkonnasäästlikule majandusele üleminekuks. Lisaks soovitakse rahaliselt toetada piirkondi ja tööstusharusid, keda üleminek mõjutab.


Teisipäeva pärastlõunal keskenduvad parlamendiliikmed kõige pakilisematele välispoliitika küsimustele, sealhulgas situatsioon Iraanis ja Iraagis, ning samuti Liibüas.


Kolmapäeval hääletab parlament resolutsiooni üle, mis kutsub üles tagama paremat kaitset kodanikele, kes pärast Ühendkuningriigi EList lahkumist seal elavad ja töötavad.


Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed parlamendi seisukoha Hiinas toimuva ÜRO bioloogilise mitmekesisuse tippkohtumise kohta. Riikidelt oodatakse, et konverentsil jõutakse uuele globaalsele kokkuleppele, mis aitaks kaitsta ja taastada liike ja elukeskkondi.

Järgmisel nädalal arutavad parlamendiliikmed ka Horvaatia Nõukogu eesistumise prioriteete ja määratlevad parlamendi seisukoha Euroopa tuleviku konverentsi osas.