Parlamendis tulekul: bioloogiline mitmekesisus, tolmeldajad, ombudsmani kandidaatide kuulamised 

 
 

EP liikmed hääletavad ELi mesilaste populatsiooni vähenemise vastaste meetmete tegevuskava üle, arutatakse bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ja toimuvad ombudsmani kandidaatide kuulamised.

Parlament sellel nädalal  

Esmaspäeval on EP president David Sassoli Madridis, et avada ÜRO kliimakonverents COP25. Eelmise nädala täiskogu istungil kuulutasid parlamendiliikmed välja kliima hädaolukorra ja nõudsid suuremaid pingutusi, et saavutada Euroopas kliimaneutraalsus 2050. aastaks.


Hiinas toimuva bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 eel hääletab keskkonna komisjon teisipäeval resolutsiooni üle, mis kutsub koostama ülemaailmselt siduvaid eesmärke ja ELi-poolset bioloogilise mitmekesisuse strateegiat.


Mesilased ja teised tolmeldajad on elulise tähtsusega meie ökosüsteemile, mistõttu parlamendiliikmed soovivad luua ELi tegevuskava, kuidas võidelda ELis nende kadumise vastu ja tõsta teadlikkust. Keskkonna komisjon hääletab resolutsiooni üle teisipäeval.


Teisipäeval korraldab petitsioonide komisjon viie ombudsmani kandidaadi avalikud kuulamised. Viis kandidaati on: Giuseppe Fortunato (IT), Julia Laffranque (ET), Nils Muižnieks (LV), Cecilia Wikström (SV) ja ametisolev Emily O’Reilly (IE).


Esmaspäeval teeb Christine Lagarde Euroopa Keskpanga presidendina esimese avaliku esinemise majandus- ja rahanduskomisjonis, kus toimub regulaarne rahanduspoliitiline kohtumine. Arutatakse Keskpanga rahanduspoliitikat, sealhulgas ka hinnakirjade määramise otsustamisprotsessi.