Parlamendis tulekul: Brexit, Covid-19, maanteetransport 

 
 
Euroopa Parlament sel nädalal  

Parlamendiliikmed hääletavad ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste soovituste, transpordivaldkonna eeskirjade ja Covid-19 klassifitseerimise üle.

Reedel, järgmise nädala täiskogu istungi eel, hääletavad välisasjade ja kaubanduskomisjonid soovituste üle, mis puudutavad käimasolevaid läbirääkimisi ELi ja Ühendkuningriigi edasise suhte osas.

 

Parlamendi tööhõivekomisjon otsustab neljapäeval, kas toetada Euroopa Komisjoni otsust klassifitseerida koroonaviirust kolmanda riskigrupi bioloogilise mõjurina või nõuda selle klassifitseerimist neljanda riskigrupina, mis tähendaks tõsisemaid tervishoiu- ja tööohutuse meetmeid tööliste jaoks.

 

Euroopa Keskpanga (EKP) president Christine Lagarde arutab esmaspäeval koos parlamendi majanduskomisjoniga panga vastust Covid-19 puhangule. Parlamendiliikmed hääletavad teisipäeval muudatuste üle ELi kapitalinõuete eeskirjades, mis võimaldaks EKP-l paremini toetada ettevõtteid ja majapidamisi.

 

Esmaspäeval hääletab parlamendi transpordikomisjon ELi liikmesriikidega saavutatud kokkuleppe üle uute maanteetranspordi eeskirjade osas. Uued reeglid katavad maksimaalseid päevaseid ja nädalasi sõiduaegasid, lisaks miinimumnõudeid juhtide puhkeaegadele; määratlevad, millised eeskirjad kehtivad töötajate lähetamisel; elektroonilise kaubaveo informatsiooni.