Parlamendis tulekul: ELi eelarve, Brexit, rassismivastane võitlus, Schengen 

 
 
Euroopa Parlament sel nädalal  

Eesoleval täiskogu istungil (17. - 19. juuni) arutavad parlamendiliikmed hiljutisi rassismivastaseid meeleavaldusi, EL-i ja Ühendkuningriigi suhteid ning järgmist ELi pikaajalist eelarvet.

Rassismivastased meeleavaldused

Täiskogu algab kolmapäeval aruteluga rassismi ja politseivägivalla meeleavalduste üle, mis toimusid Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus pärast seda kui Minneapolise politseinik põhjustas mustanahalise George Floydi surma. Saadikud hääletavad resolutsiooni üle reedel.
 

Eelarve ja majanduse elavdamine

Kolmapäeval arutatakse ka ELi pikaajalist eelarvet ja majanduse taastumist pärast Covid-19 kriisi. Arutelu toimub vahetult enne 19. juuni tippkohtumist, kus Euroopa Parlamendi president David Sassoli arutab olukorda ELi juhtidega.

 

ELi ja Ühendkuningriigi suhted

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevikku ning hääletavad neljapäeval toimuvatel kõnelustel parlamendi seisukoha üle. Esmaspäeval kohtuvad Euroopa Parlamendi, Ülemkogu ja Komisjoni presidendid, David Sassoli, Charles Michel ja Ursula von der Leyen, Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga.

 

Schengeni sisepiiride avamine

Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed piirikontrolli ja reisipiirangute kaotamise võimalusi Schengeni alas ning nõuavad tõenäoliselt ka reedel hääletatavas resolutsioonis sisepiiride kiiret taasavamist ning vaba liikumise taastamist.

 

Euroopa tulevik

Neljapäeval oodatakse parlamendiliikmetelt ka nõudmisi korraldada Euroopa tulevikku käsitlev konverents esimesel võimalusel pärast suve ning et ELi kodanikud oleks konverentsi keskpunktis.

 

Desinformatsioon ja põhiõigused

Neljapäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed desinformatsioonikampaaniate mõju sõnavabadusele Covid-19 pandeemia ajal.

 

Veel päevakorras

Juuni istungi päevakavas on veel lisaks:

• Plaanid vältimaks strateegiliste tööstusharude sattumist välismaalaste kätte
• Uued eeskirjad määratlemaks keskkonnasõbralikke investeeringuid
• Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitsmine
Puudega inimeste strateegia pärast 2020. aastat
Turismisektori toetamine
• Hiina uue ja vastuolulise julgeolekuseaduse mõju Hongkongile
• Põllumajandustootjate aitamine, kelle toimetulek on olnud mõjutatud Covid-19 kriisist
Idapartnerlus ja Lääne-Balkani riigid
• Paindlikumad kapitalinõuete eeskirjad, võimaldamaks pankadel anda rohkem laene ettevõtetele ja majapidamistele