Parlamendis tulekul: Covid-19, pagulased, kemikaalide strateegia 

 
 
Parlamendiliikmetel on eest töine nädal komisjonides.  

Sel nädalal arutavad ja hääletavad parlamendikomisjonid teemade üle, nagu näiteks ELi Covid-19 vaktsiinide strateegia, pagulaste toetamine ja jätkusuutlik kemikaalide strateegia.

Keskkonnakomisjon arutab esmaspäeval koos tervisevoliniku Stella Kyriakidesiga ELi Covid-19 vaktsiinide strateegiat, mille eesmärgiks on aidata kaasa vaktsiini väljatöötamisele läbi ELi ühise lähenemise. Komisjoniliikmed arutavad neljapäeval pandeemia olukorda ka WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesusega.

 

Teisipäeval hääletatakse tööhõivekomisjonis uuendatud Euroopa Liidu tööhõivesuuniste üle, et aidata leevendada koroonaviiruse pandeemia tekitatud mõju. Selle hulka kuuluvad ka soovitused toetamaks tööhõive kasvu ning parandamaks ligipääsu töövõimalustele.

 

Enne Euroopa Komisjoni sel aastal esitatavat ettepanekut jätkusuutliku kemikaalide strateegia kohta nõuab keskkonnakomisjon neljapäeval toimuval hääletusel, et strateegia tagaks inimeste tervise ja keskkonna kaitse.

 

Eelarvekomisjon arutab esmaspäeval ELi taastekava ja järgmist ELi pikaajalist eelarvet. Teisipäeval arutavad Euroopa Parlamendi president David Sassoli ja fraktsioonide juhid läbirääkimiste olukorda Euroopa Komisjoni presidendiga.

 

Kolmapäeval hääletatakse eelarvekomisjonis, kas eraldada 100 miljonit eurot ELi abi Süüria põgenike toetamiseks Jordaanias ja Liibanonis ning 485 miljonit eurot jätkamaks humanitaarabi andmist Türgis viibivatele pagulastele.

 

Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse juht Manuel Navarrete tutvustab teisipäeval kodanikuvabaduste komisjonis ELi 2020. aasta terrorismi olukorra ja suundumuste aruannet. Raport sisaldab andmeid terrorismi olukorra kohta ELis ja tutvustab arenguid kuritegevuses.