Parlamendis tulekul: Saksamaa eesistumine, tervisestrateegia, maanteetransport 

 
 

Juuli täiskogu istungil arutab Angela Merkel parlamendiliikmetega Saksamaa eesistumise prioriteete. Lisaks päevakorras: eelarve, tervishoid ja maanteetransport.

Kolmapäeval, vahetult enne Euroopa Liidu tippkohtumist 17. juulil, arutavad parlamendiliikmed oma seisukohta ELi pikaajalise eelarve 2021-2027 ja taastekava osas koos Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

 

1. juulil võttis Saksamaa üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise, nimetades oma tunnuslauseks „Koos Euroopa taastumise nimel“. Saksamaa kantsler Merkel osaleb kolmapäevasel täiskogu istungil, et arutada Saksamaa strateegiat ja eesmärke järgnevaks kuueks kuuks, rõhuga kriisijärgsel majanduslikul taastumisel.

 

Mais nõudis Euroopa Parlament eraldiseisvat tervishoiuprogrammi, mille tulemusel loodi programm EL tervise heaks. Parlamendiliikmed arutavad koroonaviiruse kriisi ajal ilmnenud puudujääke tervishoiupoliitikas ning valmisoleku parandamist tuleviku väljakutseteks.

 

Kolmapäeval on päevakorras ka uued eeskirjad parandamaks veokijuhtide töötingimusi.

 

Kooskõlas kliimaneutraalsuse ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega nõuavad parlamendiliikmed tõenäoliselt uuendatud suuniseid energiaprojektide rahastamiseks ning paremaid varustamislahendusi taastuvenergia jaoks.

 

Komisjonides

Esmaspäeval hääletatakse regionaalarengukomisjonis õiglase üleminekufondi ülesseadmise üle, mis on üks peamiseid rahastamisvahendeid rohelisele majandusele üleminekul.

 

Õiguskomisjon hääletab teisipäeval uute, ühiste kahjunõuete eeskirjade üle, mis võimaldavad ELi tarbijatel, kellel on samad kaebused, kaevata ettevõte kohtusse ühiselt, elukohast olenemata.

 

Ideed uue maailma jaoks

Esmaspäeval käivitab Euroopa Parlamendi president David Sassoli mõttevahetuste seeria filosoofide, kultuuritegijate, kodanikuühiskonna esindajate ja teistega. Ta arutab koos Prantsuse filosoofi ja sotsioloogi Edgar Morini ja Itaalia kirjaniku, esseisti ja stsenaristi Roberto Savianoga teemal: Euroopa – paradigma muutus.