Euroopa Kodaniku auhind 2021: kandideerimine 

 
 

Euroopa Kodaniku auhind tunnustab algatusi, mis aitavad edendada Euroopa koostööd ja meie ühiseid väärtusi. Kandideeri või nomineeri projekt enne 29. aprilli.

2021 Euroopa Kodaniku auhind.  

Euroopa Parlament annab igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna erakordsete saavutuste eest järgmistes valdkondades:

  • projektid, millega edendatakse paremat üksteisemõistmist ja suuremat integratsiooni liikmesriikide kodanike vahel või lihtsustatakse piiriülest või riikidevahelist koostööd Euroopa Liidus;
  • projektid, mis hõlmavad pikaajalist osalust piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös, mis aitab tugevdada Euroopa vaimu;
  • käimasoleva Euroopa teema-aastaga seotud projektid;
  • projektid, milles väljenduvad konkreetselt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtused.

Kandideerimine


Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni. Igal EP saadikul on õigus nimetada iga aasta üks kandidaat.

Loe lisateavet kandideerimise kohta.

Kandidaadi esitamiseks klõpsake siia.  

Lisaküsimuste korral kirjutage citizensPrize@ep.europa.eu. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. aprill 2021 (23:59 CET). 

Eelmise aasta võitjad


Siit saate teada, kes võitsid 2020. aastal Euroopa Kodaniku auhinna.