Parlamendis tulekul: roheline digitõend, investeeringud, ELi ja Ühendkuningriigi suhted 

 
 

Parlamendiliikmed hääletavad 26.-29. aprillil toimuval täiskogu istungil investeerimisprogrammide, ELi ja Ühendkuningriigi suhete ning rohelise digitõendi üle.

Parlament esitab oma seisukoha Euroopa Komisjoni rohelise digitõendi ettepaneku kohta, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa Liidu sisest ohutut reisimist pandeemia ajal.

ELi investeeringud on pandeemia järel Euroopa majanduse taaskäivitamiseks üliolulised. Parlament hääletab 2021-2027 perioodi rahaliste vahendite üle. Investeerimisprogrammide hulgas on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont, keskkonna- ja kliimaprojekte toetav LIFE, digitaalse Euroopa programm ning kodanikukaitse mehhanism.

Lisaks hääletatakse Euroopa Kaitsefondi, ELi kosmoseprogrammi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja ühtse turu programmide rahastamise üle eelseisvaks perioodiks.

Samuti antakse oma hääl 1. jaanuarist ajutiselt kehtima hakanud kaubandus- ja koostöölepingule Ühendkuningriigiga, mille püsivaks jõustumiseks on vaja parlamendiliikmete nõusolekut.

Kinnitust peaksid saama ka uued rongireisijate eeskirjad, mis aitavad kaitsta reisijate õigusi hilinemise või tühistamise korral.

Parlamendiliikmed hääletavad ka uute terroristliku veebisisu tõkestavate eeskirjade üle. Selle kohaselt peavad veebiplatvormid olema kohustatud ühe tunni jooksul eemaldama märgistatud sisu või keelama sellele juurdepääsu.

Päevakorras on ka viimased arengud ELi ja Venemaa suhetes, sealhulgas Aleksei Navalnõi vangistamine. Samuti arutletakse ELi ja Türgi suhete ning Hiina poolt kehtestatud sanktsioonid üle. Parlament esitab oma seisukoha ka ELi ja India suhete osas.

Parlamendiliikmed kavatsevad hääletada läbipaistvusregistri üle, mille eesmärk on tagada, et ELi institutsioonidega suhtlevate lobistide huvid on avalikud. Samuti esitatakse oma seisukoht ülemaailmse maksupoliitika reformimise osas ja käsitletakse lennunduses ja laevanduses kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks.

Soovid nendel või teistel teemadel kaasa rääkida? Ütle sõna sekka!