Täiskogu tipphetked: ELi Covid digitõend, LUX publikuauhind ja bioloogiline mitmekesisus 

 
 

Strasbourgis toimunud täiskogu istungil hääletasid parlamendiliikmed nii Covid digitõendi, õigusriigi printsiibi, Valgevene olukorra kui ka bioloogilise mitmekesisuse üle.

Covid-19


Euroopa Parlament andis kolmapäeval lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile, mis hõlbustab reisimist ja aitab kaasa majanduse taastumisele. Enne hääletust peetud arutelus kutsusid parlamendiliikmed üles liikmesriike see kasutusele võtma alates 1. juulist.

Neljapäeval võeti vastu resolutsioon, milles parlamendiliikmed toetavad ajutist loobumist vaktsiinipatentidest. Nende sõnul peaks see parandama vaktsiinide kättesaadavust ja tarnepuudust. Hääletusele eelnes maikuus toimunud arutelu.

Bioloogiline mitmekesisus


Parlament kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni “ELi 2030. aasta elurikkuse strateegia: toome looduse oma ellu tagasi”, mis käsitleb praegust bioloogilise mitmekesisuse kriisi Euroopas ja kogu maailmas. Parlament soovib, et 2030. aastaks võetaks kaitse alla vähemalt 30% ELi maa- ja merealadest.

LUX publikuauhind


Parlamendi president David Sassoli kuulutus kolmapäeval toimunud tseremoonial välja 2021. aasta LUX publikuauhinna võitja. Auhinna võitis Rumeenia režissööri Alexander Nanau dokumentaalfilm “Kollektiiv”. Film räägib ajakirjanikest, kes uurivad Rumeenia tervishoiusektori korruptsiooni. Esimest korda sai ka publik oma hääle anda.

Õigusriigi printsiip


Õigusakt, mis seob ELi rahaliste vahendite väljamaksmise õigusriigi põhimõtete järgimisega ELi riikides, on kehtinud alates 1. jaanuarist 2021, kuid siiani ei ole Euroopa Komisjon eeskirjade kohaselt ettepanekuid teinud nende rakendamise kohta. Neljapäeval võttis parlament vastu resolutsiooni, mille kohaselt on Euroopa Komisjonil oma kohustuste täitmiseks aega kaks nädalat.

ESF+


Teisipäeval kinnitas Euroopa Parlament oma seisukoha uue Euroopa Sotsiaalfondi osas. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) aitab ELi riikidel pakkuda lastele juurdepääsu tasuta haridusele, korralikule toidule ja eluasemele. Samuti toetatakse investeeringuid töötute noorte kutseõppesse ja koolitamisse.

Globaalne Euroopa


Samuti võttis parlament vastu programmi “Globaalne Euroopa”, millega EL kavatseb 2027. aastaks investeerida 79,5 miljardit eurot arengutegevustesse ja rahvusvahelisse koostöösse naaberriikides ja kaugemal.

Valgevene


Neljapäeval võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kutsub ELi üles karmistama Valgevene-vastaseid sanktsioone ning laiendama neid isikutele, kes olid 23. mail seotud lennuki sundmaandamisega ja Pratasevitši kinnipidamisega. Parlamendiliikmed nõuavad, et ELi Nõukogu karistaks võimalikult kiiresti sundmaandumises ja inimröövis osalenud Valgevene isikuid ja organisatsioone.

Taastekavad


Parlament nõuab, et riiklikud taastekavad järgiksid täielikult kõiki taasterahastu nõudeid ja eesmärke ning keskenduksid keskkonnahoiule, digiüleminekule ja kaasamisele.

Loomade heaolu


Vastusena Euroopa kodanikualgatusele "Lõpp puuriajastule!" kutsusid 10. juunil parlamendiliikmed üles Euroopa Komisjoni esitama ettepanek keelata loomade puurides pidamine põllumajanduses ELis 2027. aastaks.

Brexitiga kohanemise reserv


Parlamendiliikmed soovivad 5 miljardi euro suuruse Brexiti fondi loomist kõige enam kannatada saanud sektorites nagu kalandus ja VKEd.