Euroopa tuleviku konverentsi avaistungil pandi paika eesmärgid ja ootused 

 
 

19. juunil peeti Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu, kus arutati konverentsi eesmärke ja ootusi. Uuri lähemalt videost.

Juhatuse kaaseesistuja, Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt käsitles oma avakõnes mitmeid küsimusi, millega konverentsi jooksul plaanitakse tegeleda:

„Mis on Euroopa Liidu tugevused? Mida peaks muutma? Kuidas luua liit, mis peab vastu ka järgmistel aastakümnetel? Kuidas muuta see liit vastupidavamaks, tõhusamaks ja efektiivsemaks? Kõik need küsimused ootavad vastuseid, kuna maailm muutub palju ja kiiresti.”

Ta võrdles konverentsi teatejooksuga, kus esimesena stardivad kodanikud, kes määratlevad oma soovid ja ettepanekud. Seejärel antakse teatepulk edasi konverentsi täiskogule, kus neid ettepanekuid arutatakse ja nende põhjal koostatakse konkreetsed meetmed ja tegevused, mis leiavad rakendamist ELi institutsioonide kaudu.

Konverentsil jagasid oma ootusi ja eesmärke ka ELi institutsioonid, liikmesriikide parlamendid, kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite esindajad. Vaadake konverentsi täiskogu istungit või selle valitud katkendeid.

Järgmine konverentsi täiskogu istungjärk toimub 22.–23. oktoober. Enne seda toimuvad Euroopa kodanike paneelarutelud, kus käsitletakse digiplatvormi kaudu esitatud ideid ja valmistatakse ette ettepanekud täiskogule.

Lisateavet Euroopa tuleviku konverentsi kohta.