Euroopa tulevik – Euroopa kodanike paneelarutelude tähetund 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Euroopa kodanike paneelarutelude tähetund  

Lähikuudel toimuvad Euroopa kodanike paneelarutelud, kus vahetatakse mõtteid ja tehakse ettepanekuid Euroopa tuleviku teemal. Edasi kõigest lähemalt.

Euroopa tuleviku konverentsi raames arutavad kodanikud selle üle, kuidas EL peaks edasi arenema, et tulevikuprobleemidega toime tulla. Kodanike paneelid arutavad kõikjal ELis toimunud üritustel välja pakutud ideid ja konverentsi platvormi kaudu tehtud ettepanekuid ning esitavad soovitusi, mida ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega edasi arutada.


Kes osalevad?


Euroopa kodanike paneele on neli, igas neist 200 liiget. Paneelide liikmed on valitud juhuslikult, kuid nii, et see kajastaks liidu kodanikkonna mitmekesisust – näiteks on igas paneelis võrdne arv mehi ja naisi ning proportsionaalselt esindatud linna- ja maapiirkondadest pärit eurooplased. Kolmandiku liikmetest moodustavad 16–25-aastased noored.


Mida arutatakse?


Iga paneel käsitleb mõningaid teemasid, mille kohta inimestel on palutud ettepanekuid teha:


  • Paneel 1 – tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad; haridus, kultuur, noored ja sport; digiüleminek;
  • Paneel 2 – Euroopa demokraatia; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus;
  • Paneel 3 – kliimamuutused ja keskkond; tervis;
  • Paneel 4 – EL maailmas; ränne.

Paneeli liikmed saavad tõstatada lisateemasid. Kohtumistel osalevad nõuandjatena sõltumatud eksperdid.


Millal kodanike paneelarutelud toimuvad?


Iga paneel kohtub kolm korda. Esimene aruteluvoor toimub neljal nädalavahetusel 17. septembrist 17. oktoobrini parlamendi ruumides Strasbourgis. Teine voor peetakse novembris veebi vahendusel ja kui tervishoiuolukord seda võimaldab, kohtutakse kolmandat korda detsembris ja jaanuaris ELi eri linnades.


Nelja kodanikepaneeli arutelude ajakava


Paneel

Teemad

Esimene arutelu

Teine arutelu

Kolmas arutelu

1

Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad; haridus, kultuur, noored ja sport; digiüleminek

17.–19. september

5.–7. november

25.-27. veebruar (Dublin)

2

Euroopa demokraatia; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus

24.–26. september

12.–14. november

10.–12. detsember

(Firenze)

3

Kliimamuutused ja keskkond; tervis

1.–3. oktoober

19.–21. november

7.–9. jaanuar

(Varssav)

4

EL maailmas; ränne

15.–17. oktoober

26.–28. november

11.-13. veebruar (Maastricht)


*Esimese ja neljanda paneeli kolmandad arutelud, mis pidid esialgselt toimuma 3.-5. detsembril Dublinis ja 14.-16. jaanuaril Maastrichtis, olid koroonaolukorra tõttu edasilükatud.

Mida see annab?


Paneelid sõnastavad soovitused, mida arutatakse konverentsi täiskogu istungil, kus osalevad kodanike, ELi institutsioonide ja liikmesriikide parlamentide ning muude sidusrühmade esindajad. Igast paneelist osaleb konverentsi täiskogu istungitel 20 esindajat, kes tutvustavad paneelide töö tulemusi.


Paneelide soovitusi võetakse arvesse konverentsi lõpparuandes, mille koostab 2022. aasta kevadel konverentsi juhatus. Juhatus koosneb Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajatest (institutsioonid, kes peavad järelduste põhjal meetmeid võtma) ning kõigi konverentsi sidusrühmade vaatlejatest. Aruanne koostatakse täielikus koostöös konverentsi täiskoguga ja see peab saama täiskogu heakskiidu.

Kuidas paneelide tööd jälgida?


Paneelarutelud, kus kohtuvad kõik liikmed, voogedastatakse veebis. Üksikasjalikumat teavet nende kohta saab konverentsi platvormilt.