ELi ja ÜK suhted 
Koostöö pärast Brexitit 

Euroopa Liit  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Uuri lähemalt, kuidas jätkub Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi koostöö nii kliimapoliitikas kui ka kaubanduses.

Artiklid 

Artiklid 

       

Iirimaa on tõenäoliselt see liikmesriik, mida Ühendkuningriigi EList lahkumine kõige enam mõjutab. Euroopa Parlament soovib leevendada Brexiti mõju saare mõlemale osale.

       
Pressiteade 

Pressiteade 

Kolmapäeval kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega (516 poolt, 133 vastu, 50 erapooletut) heaks resolutsiooni, milles reastati ametlikult Euroopa Parlamendi põhimõtted ja tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi poolt.

Videod 

Artiklid 

       
Pressiteade 

Pressiteade 

EP esimeeste konverents kiitis heaks resolutsiooni ettepaneku, mille esitasid nelja poliitilise fraktsiooni juhid ja põhiseaduskomisjon. Ettepanekus esitatakse Euroopa Parlamendi poolsed tingimused Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise leppe lõplikuks heakskiitmiseks. Resolutsiooni ettepanekut arutatakse ja hääletatakse EP täiskogul järgmisel kolmapäeval.

       
Pressiteade 

Pressiteade 

Erakorralist täiskogu istungit avades ütles Euroopa parlamendi president Martin Schulz, et tegemist on esimese korraga, kui istung on kokku kutsutud nii kiiresti. Ta nentis, et samas on ka Ühendkuningriigi kodanike otsus EL-ist välja astuda pretsedenditu.