Saadikud tervitavad ühtsust Brexiti läbirääkimiste teemal ja soovivad ELi reformi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
© European Union 2017 - EP  

Saadikud tervitasid 27 ELi liikmesriigi ja ELi institutsioonide ühtsust Brexiti läbirääkimiste teemal ja kutsusid üles ELi reformima, et tuua kasu kodanikele.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk esitas saadikutele suuniseid Brexiti läbirääkimisteks, milles liikmesriigid leppisid kokku 29. aprillil toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel.


Tusk tervitas asjaolu, et suunised ja parlamendi esitatud “tingimused” suures osas kokku langevad. Detailne mandaat läbirääkimisteks esitatakse heakskiiduks ELi Nõukogu kohtumisel 22. mail, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.


Nii nagu saadikud, rõhutas ka ELi-poolne Brexiti läbirääkija Michel Barnier ühtsust ELi institutsioonide ja 27 liikmesriigi vahel, kes tegutsevad koos, et jõuda tasakaalustatud kokkuleppeni Ühendkuningriigiga.


Arutelu keskendus Michel Barnier esitatud tulevaste läbirääkimiste alustele: 


  • Läbirääkimised ELi ja Ühendkuningriigi vahel ei saa alata enne, kui on saavutatud olulisi edusamme väljaastumisläbirääkimistel.
  • Tagada tuleb ELi kodanike õigused, kes on mõjutatud Ühendkuningriigi EList lahkumise otsusest.
  • Põhja-Iirimaa rahuprotsessist tuleb kinni pidada (sh füüsilise piiri puudumine Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel).
  • Ühendkuningriik peab austama finantskohustusi, mis ta on võtnud ELi liikmesriigina.

Michael Barnier rõhutas vajadust läbipaistvate läbirääkimiste järele, mis algavad pärast Ühendkuningriigis 8. juunil toimuvaid valimisi.


Saadikud rõhutasid ühtsuse ja usalduse tähtsust, et paralleelselt Ühendkuningriigi EList väljaastumise läbirääkimistega saaks toimuda ELi reformimine, et kiirelt reageerida kodanike muredele ja muuta Euroopa integratsioonist tulenev kasu rohkem nähtavaks.


Rahvahääletus Ühendkuningriigis EList väljaastumiseks ja populismi kasv mõnedes riikides, sh Prantsusmaal ja Madalmaades, peaks olema õppetunniks ELi juhtidele, ütlesid paljud saadikud. Kuigi Euroopa-meelsete jõudude võite sõnavõttudes üldiselt tervitati, kutsusid mitmed saadikud kutsusid üles mitte ennast liigselt õnnitlema, sest “populism ja natsionalism ei ole surnud”. Rohkem kui kunagi varem on oluline kuulata kodanikke ja reageerida nende ootusteleELi tuleviku defineerimisel. Tähelepanu peab pöörama sotsiaal- ja keskkonnanõuetele üleilmastuvas maailmas, tööturu organiseerimisele, maksupoliitikale ja Euroopa kodanike julgeolekule, rõhutasid saadikud.


Videosalvestis sõnavõttudest