Digipööre Euroopa Liidus 
Inimeste, keskkonna ja majanduse heaks 

Ühiskond  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

EL aitab suurendada Euroopa digivõimekust ning luua uusi võimalusi ettevõtetele ja tarbijatele, kaitstes samal ajal põhiõigusi.

Artiklid 

       

Uuri lähemalt, kuidas aitab EL kujundada digiüleminekut Euroopas, mis tooks kasu nii kodanikele, ettevõtetele kui ka keskkonnale.

Videod 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

       

Anname ülevaate sellest, kuidas tahavad EP liikmed kujundada ELi isikustamata andmete jagamise eeskirju, et edendada innovatsiooni ja majandust, kaitstes samal ajal eraelu puutumatust.

Videod 

Artiklid 

Videod 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

Videod