Digitaalne ühtne turg 
Euroopa digirevolutsioon  

Majandus  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Rändlustasude kadumine, ligipääs filmi- ja muusikakontodele välismaal viibides, takistusteta ostlemine veebis. Kuidas edeneb ühtse digituru väljaehitamine? Tutvu Euroopa Parlamendi tööga.

Artiklid 

       

Pahatahtlikud inimesed, kes proovivad ära kasutada Covid-19 pandeemiast tulenevaid hirme, on toonud kaasa küberkuritegevuse suure kasvu. Loe meie soovitusi, kuidas end paremini kaitsta.

       

Lapsed veedavad veebis palju aega ning see tähendab, et nad puutuvad kokku videotega, mis õhutavad vihakõne ja sisaldavad vägivalda. Parlamendi jaoks on noorte kaitsmine üheks peamiseks prioriteediks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täiendamises, mille osas kultuurikomisjon kinnitas oma seisuloha teisipäeval, 25. aprillil. Kui palju veedavad lapsed veebis aega? Kuidas neid kaitsta kahjuliku infosisu eest? Vastuseid jagab EuroparlTV video.

       

Euroopa Komisjon tutvustab värskeid õigusloomeettepanekuid e-kaubanduse edendamiseks parlamendi täiskogul kolmapäeval, 25. mail. Muu hulgas puudutavad ettepanekud põhjendamatu geoblokeeringu kaotamist ja piiriüleste pakiveoteenuste hindade läbipaistvust. Viime sind täiskogul toimuva debati eel kurssi digisõnavaraga.

       

Ühtse turu taga on algupärane idee luua Euroopa ühine majanduspiirkond, kus toimub „nelja vabaduse“ – kaupade, kapitali, teenuste ja tööjõu vaba liikumine.

       

Veebi kasutavad kliendid saavad tänu ELi uutele postipakkide piiriülese kättetoimetamise eeskirjadele kasu suuremast hindade läbipaistvusest.

Artiklid 

       

Veebis lasuvate piirangute eemaldamine ja digimajanduse potentsiaal kujunesid peateemadeks EP täiskogul teisipäeval, 19. mail, kui koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga toimus debatt digitaalse ühtse turu värske strateegia üle. Teeme ülevaate esimese vooru sõnavõttudest.

       

Panoraamivabadus – osa liikmesriikides kehtiv põhimõte, mille järgi võib avalikus ruumis asuvatest hoonetest teha fotosid ja neid jagada, ilma et rikutaks autoriõigusi. Teistes liikmesriikides kehtivad jällegi piirangud. Panoraamivabaduse kehtestamine üle kogu Euroopa Liidu tuleb parlamendi täiskogul arutelule järgmisel nädalal, 9. juulil. Loe, mida peavad oluliseks kaks eriarvamusel saadikut.

Videod 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

       

Võrguneutraalsus – põhimõte, mille järgi peavad internetiühenduse pakkujad kohtlema võrdselt kõiki veebiteenuseid ja kogu edastavat infot. Tuleva nädala täiskogul, 27. oktoobril on võrguneutraalsuse põhimõtte kohustuslikuks muutev õigusloome arutelul ja hääletusel EP täiskogul. Teeme teemast ülevaate.

Videod 

       
(Video kestus:)