Artiklid 

MFF Banner Campaign Material        

Euroopasse investeerimisel ei ole kõige olulisemad rahanumbrid. Olulised on inimesed.

Artiklid 

Artiklid 

Alain Lamassoure        

Euroopa Liidu eelarve peaks tulevikus vähem sõltuma liikmesriikide otsestest sissemaksetest ja võtma pigem kasutusele omavahendite süsteemi, seisab kõrgetasemelise töörühma koostatud raportis, mis tuleb parlamendis esitlusele neljapäeval, 12. jaanuaril. Raporti üheks autoriks olev EP saadik Alain Lamassoure selgitab parlamendi poolset lähenemist ja kinnitab, et omavahendite osakaalu suurenemisega ei väheneks liikmesriikide otsustusõigus.

EuroparlTV: täiendused eelarves        

Euroopa Parlament seisab selle eest, et ELi pikaajaline eelarve oleks piisavalt paindlik esilekerkivate kriisidega tegelemiseks. Liikmesriikide vahel kokku lepitud finantsraamistiku 2014–2020 täiendamine sai parlamendi eelarvekomisjonilt kinnituse 27. märtsil ning sel nädalal teeb otsuse täiskogu. Vahendeid on vaja ümber liigutada, et pöörata rohkem tähelepanu rändepoliitikale ja julgeolekule.