ELi tervishoiupoliitika 
Eurooplaste tervise kaitsmine 

Ühiskond  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Euroopa Liidu tervishoiupoliitika eesmärgiks on edendada tervist, pakkuda kaitset terviseriskide eest ning ühtlustada strateegiaid liikmesriikide vahel.

Artiklid 

       

EL aitab rahvatervise parandamisele kaasa nii rahaliste vahenditega kui õigusaktidega, milles käsitletakse valdkondi nagu toit, haigused ja õhupuhtus.

Videod 

Artiklid 

Videod 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

Pressiteated 

Artiklid 

Videod 

Artiklid 

       

Uued mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevad ELi eeskirjad aitavad tagada kogu tarneahelas toidu kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loomade heaolu.

Videod