Iirimaa peaminister Varadkar arutelul EPs: Parema tuleviku loomise mõte on jätkuvalt inspiratsiooni allikaks ELis 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Iirimaa peaminister Leo Varadkar arutelul Euroopa tuleviku kohta EPs  

Kolmapäeval toimus esimene aruteludest ELi juhtide ja Euroopa Parlamendi saadikute vahel Euroopa tuleviku teemal Iirimaa peaministri Leo Varadkariga.

Arutelu avades ütles parlamendi president Antonio Tajani: "Alates sellest kui mind valiti aasta tagasi parlamendi presidendiks olen rõhutanud, et Euroopa on vaja tuua oma kodanikele lähemale. Inimesed ootavad meilt, et töötaksime välja lahendused töökohtade loomiseks, rändevoogude paremaks haldamiseks ja julgeoleku parandamiseks. Avatud dialoog ELi juhtide ja Euroopa Parlamendi saadikute vahel loob selleks aluse. See asetab Euroopa Parlamendi, ainsa otsevalitud ELi institutsiooni, sinna kuhu see kuulub, Euroopa tulevikku puudutava arutelu keskmesse."

 

Iirimaa peaminister Leo Varadkar: "Euroopa ideaali inspiratsiooni allikaks on alati olnud optimism ja usk paremasse tulevikku. Seda ideaali on proovile pandud aga seda ei ole murtud. Oleme valmis vastu astuma uutele väljakutsetele."

 

Esitades oma nägemuse Euroopa tulevikust, tõstis peaminister Varadkar esile vajaduse suurendada demokraatiat ELis üleeuroopaliste valimisnimekirjade abil, majandus- ja rahaliidu ülesehitamise ja selle tagamise, et suurettevõtted on õiglaselt maksustatud. Ta tänas Brexiti läbirääkimistega seoses parlamendiliikmeid toetuse ja solidaarsuse eest, rõhutades, et tagada on vaja lubaduste täitmine praktikas.

 

Enamus fraktsioonide juhte tervitas peaminister Varadkari üleskutset töötada demokraatlikuma ELi suunas, mis astub konkreetseid samme kodanike eluviisi, julgeoleku, väärtuste ja identiteedi kaitseks ja tagab sotsiaalse heaolu ja jõukuse. Parlamendiliikmed rõhutasid, et ELi liikmesriigid ja kodanikud on tugevamad üheskoos kui eraldi. Nagu Iirimaa on seda teinud, peaks EL olema võimeline ennast muutma ja kohandama, et edukalt vastu astuda uutele väljakutsetele. Parlamendiliikmed tõotasid jätkata Iirimaa toetamist Brexiti läbirääkimistel, et tagada suure reede kokkuleppe täielik austamine.

 

Videosalvestised sõnavõttudest

Leo Varadkar  Jean-Claude Juncker  Manfred Weber (EPP, DE

Jeppe Kofod (S&D, DK)

Peter van DALEN (ECR, NL)

Guy Verhofstad (ALDE, BE

Gabrielle Zimmer (GUE/NGL, DE)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Marcel de GRAAFF (ENF, NL)

 

Videosalvestis arutelust