Poola peaminister keskendus arutelul ELi tuleviku kohta majandusküsimustele  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Poola peaminister Mateusz Morawiecki © Euroopa Parlament 2018  

Kolmapäeval arutasid saadikud Poola peaministri Mateusz Morawiecki ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega ELi tuleviku teemal.

 “Poola oli esimene riik, kes andis naistele valimisõiguse ja õigusriigi põhimõte on meie riigis sügavalt juurdunud. Oleksime võinud olla ELi asutajariikide hulgas, kui ei oleks olnud raudset eesriiet. Nüüd, täieõigusliku liikmesriigina, soovime teha ettepaneku konstruktiivse programmi loomiseks, milles austatakse rahvuslikku identiteeti ja mille alusel on igal riigil õigus sisse seada õigussüsteem, mis vastab nende traditsioonidele, ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

“Euroopa projekt vajab rohkem avatust kuna tänane olukord on pretsedenditu - kõik kriisid on aset leidmas ühel ajal, lisas Poola peaminister, tehes ettepaneku parandada kodanike kaitsmist rahvusvaheliste korporatsioonide ülemvõimu eest ja võidelda ebavõrdsuse vastu ambitsioonika ühtekuuluvuspoliitika abil. Ta rõhutas, et Poola on sulgemas lünkasid maksusüsteemis ja jätkab võitlust maksudest kõrvalehoidumisega.

EP fraktsioonide esimehed esitasid Poola peaministrile küsimusi muudatuste kohta Poola kohtusüsteemis ja valdav enamus mõistis hukka võimu konsolideerimise Poola valitsuse poolt.  Saadikud nõustusid Morawiecki seisukohtadega arengustrateegia, energiajulgeoleku ja kaitsepoliitika teemal.

Parlamendiliikmed märkisid, et Poola on sätestanud võimude lahususe oma põhiseaduses ja kohtunike pensionile minema sundimine või nende poliitilise kontrolli alla surumine ei ole rahvusliku traditsiooni küsimus. Nad kordasid oma toetust Poola kodanikele, kes avaldavad meelt selliste muudatuste vastu.