Programm „Erasmus+“ pakub tulevikus uusi võimalusi  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Suurem eelarve loob rohkem võimalusi ebasoodsas olukorras inimestele, uuri lähemalt uue Erasmus+ programmi kohta.

Parlament võttis vastu Erasmus+ programmi.  

Parlament võttis 18. mail vastu programmi Erasmus+ perioodiks 2021–2027. Erasmus+ on ELi juhtprogramm, mis on osutunud edukaks paljude ELi algatuste loomisel, et luua noortele võimalusi ja suurendada nende tööalast konkurentsivõimet töö leidmiseks.

28 miljardit eurot  ; Erasmus+ programmi eelarve 2021-2027 perioodiks

Jaga seda tsitaati: 

Parlamendiliikmed pidasid läbirääkimisi programmi eelarve kohta. See peaks järgmise seitsme aasta jooksul võimaldama umbes 10 miljonil inimesel osaleda välismaal toimuvas tegevuses, sealhulgas kõigi sektorite üliõpilased, professorid, õpetajad ja koolitajad.

Parlamendiliikmete pakutavad kutsehariduse tippkeskused on nüüd osa uuest Erasmus + programmist. Need rahvusvahelised keskused pakuvad kvaliteetset kutseõpet, et inimesed saaksid olulistes valdkondades kasulikke oskusi arendada. Uus programm on nüüd kättesaadavam ja kaasavam. See tähendab, et rohkem inimesi, kes on ebasoodsas olukorras, saavad osaleda ja neile tuleks pakkuda keeleõpet, haldustuge, liikuvust või e-õppe võimalusi. Kooskõlas ELi prioriteetidega keskendub Erasmus+ ka digi- ja rohepöördele ning propageerib nii tervislikke eluviise kui ka täiskasvanute elukestvat õpet.

Mis on Erasmus+?


Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. See sai alguse üliõpilaste vahetusprogrammina 1987. aastal, kuid alates 2014. aastast pakub see võimalusi ka igas vanuses õpetajatele, praktikantidele ja vabatahtlikele.

Programmis „Erasmus+“ on viimase 30 aasta jooksul osalenud üle üheksa miljoni inimese ning ainuüksi 2017. aastal sai programmist kasu 940 000 inimest. Programm hõlmab praegu 32 riiki (kõik 27 ELi liikmesriiki ning Türgi, Põhja-Makedoonia, Norra, Island ja Liechtenstein) ning see on avatud partnerriikidele üle kogu maailma.

Euroopa Komisjoni andmetel pakutakse igale kolmandale programmis „Erasmus+“ osalenud praktikandile töökohta samas ettevõttes, kus ta praktikal viibis. Lisaks on välismaal õppinud või end koolitanud noorte töötuse määr viis aastat pärast ülikooli lõpetamist 23 % madalam, võrreldes nende mitteliikuvate eakaaslastega.


Kuidas kandideerida?


Erasmus+ pakub võimalusi üksikisikutele ja organisatsioonidele üle kogu maailma.

Taotlemise kord ja ettevalmistus võivad erineda sõltuvalt sellest, millises programmis soovite osaleda. Lisateavet selle kohta leiate siit.